fredag 25. mars 2016

Hjortefotografering, Våren 2016

I år som i tidlegare år samles hjorten i flokker for å beite på barmark etter ein lang snøvinter.  Det er no på denne tida det er størst sjanse for å sjå hjorten, det vil seie det er umuleg å unngå å sjå dei om ein køyrer bil langs dei rette vegane. Dei kjem inn på markane for å beite før det blir mørkt så det er muleg å sitte i bilen og beskue flokkane. Fotografering er fullt muleg med alle slags kamera, men for å få dei beste bildene er det vel fortsatt best med speilreflekskamera og telelinse. Og bruk av blitz er ikkje lov. Lyset forsvinn raskt om kvelden og det er som vanleg om å gjere og vere på rett plass til rett tid.  Har så langt vore ute to kvelder på hjortesafari. Her presenteres nokre av bildene.

25-MAR-2016 :


Hjort, Ytter Gribbestad 25.03.16.
Hjort, Ytter Gribbestad 25.03.16.
Hjort, Nør Gribbestad 25.03.16.
Hjort, Nør Gribbestad 25.03.16.
Hjort, Stranda 25.03.16.
Hjort, Stranda 25.03.16.
Hjort, Stranda 25.03.16.
Hjorteflokk, Ytter Gribbestad 25.03.16.
Hjort, Reitan 25.03.16.
Hjort, Nør Årset 25.03.16.

23-MAR-2016 :

Var nok litt seint ute for å få best mulig fotolys denne første kvelden. Men det var mykje hjort ute, talte totalt 71 stk mellom Årset og Åram.  I Ranvika er det nok litt for mykje snø på markane til at hjorten å sjå, men det var ein liten flokk på 8 dyr på Åram som hadde nesten kun barmark. Litt verre å få auge på hjorte der.

Hjorteflokk, Nør Årset 23.03.16. 
Hjort, Nør Årset 23.03.16.
Hjorteflokk, Ytter Gribbestad 23.03.16.
Hjort, Nør Gribbestad 23.03.16.