lørdag 14. oktober 2023

Birdlife MR medlemstur til Makkevika på Giske og til Vigra, 07.10.2023

Lørdag 07.10.2023 ble det arrangert medlemstur i Birdlife MR til Makkevika på Giske og deretter til Vigra. Giske Ornitologiske Stasjon og Sunnmøre Ringmerkingsgruppe har tilhold ved Makkevika gruntvannsområde. Makkevika ligg på vestsida av Giske og er et flittig brukt område for trekkfugler. Derfor er det også en sentral plass for ringmerking av fugler i fylket. Ved Makkevika har Sunnmøre Ringmerkingsgruppe et fint lokale i fjærekanten som er midt i blinken for ringmerking av trekkfugler. Her brukes både nett og ruser til å fange inn forskjellige arter til ringmerking. 
Denne lørdagen var det for mye vind til å bruke nett til fangst av fugler. Vindhastigheten må være under 7 m/s for å kunne bruke nett. Det kom også ei kraftig regnbyge, men det var god plass til alle under tak på ringmerkingsbua. Det ble likevel en fin tur for alle fremmøtte med mulighet til å sjå mange fuglearter i og rundt Makkevika med teleskop eller kikkert.  Turen ble leda av ringmerkerne Eirik Folkestad og Erik Blindheim. Vi observerte mange arter, det var blant annet Lappspove, Fjæreplytt, Skjærpiplerke, Tundralo, Brunnakke og Stokkand i Makkevika denne ettermiddagen. En flokk hvitkinngjess fløy over oss flere ganger etter å ha blitt jaga opp fra markene rundt av 2 havørner. Det ble mye god og interessant fugleprat og Eirik Folkestad viste oss hvordan mange arter blir ringmerka med både ring og "flagg" med unike farger og nummer for lett gjenkjennelse. 
Vi var totalt ca 13 personer på dette arrangementet, deriblant 2 familier med barn.  Til slutt gikk vi tur ut til spissen av Kvalneset for å kikke etter fugler lenger ute på havet.
Oppholdet i Makkevika ble avslutta i 17-tida og vi avtalte ny tur hos Erik Blindheim på Vigra med oppmøte kl 19 ved Joker Vikane. 
Nedenfor er en del bilder frå Makkevika.

Giske Ornitologiske Stasjon ved Makkavika på Giske.

Giske Ornitologiske Stasjon ved Makkavika på Giske.

Fuglefolk med blikket retta mot Makkevika.

En flokk lappspover går manngard på leting etter mat i Makkevika.

En av mange Lappspover i Makkevika.

Hvikinngjess på fly-over i Makkevika.

Fuglefolk på tur til Makkevika

Fuglefolk på tur til Makkevika

Ein flokk brunnakker på stranda i Makkevika.

Ruser til fangst av skjærpiplerke.

Ruser til fangst av skjærpiplerke.


På tur ut til Kvalneset på Giske.

Ytterst på Kvalneset. Uroleg sjø gjorde at det ikke var så mye fugl å sjå ute på havet.

Ringmerker Eirik Folkestad viser ringer og flagg som blir brukt under ringmerking.

På kvelden samme dag var vi invitert til å vere med Erik Blindheim på fangst av kvartbekkasin på hans eiendom på Vigra.  Vi møttest kl 19, men været var heller dårlig med regnbyger. Vi avventa bedre vær før Eirik tok oss med på tur i mørket for å fange kvartbekkasin for ringmerking. Denne fangsten foregår med termisk kikkert, hodelykt og hov. Frå veien kunne vi med termisk kikkert observere hvite prikker som indikerte at det var fugler ute på marka. Dette var spennende for oss som ikke hadde vært med før. Her gikk vi ut på marka i mørket og var helt avhengige av ringmerkerne med termisk kikkert til å finne fuglene. Kvartbekkasin er en vanskelig fugl å observere og fange, men dette viste seg å være en svært effektiv måte. Fuglene stoler på sin kamuflasjefarge og trykker i gresset på marka så vi kunne komme svært nær. Deretter ble fuglene lyst opp med hodelykt og kunne fanges med hov. En del fugler klarte å fly opp og unnslapp ringmerking også denne kvelden. På denne kveldsøkta var vi heldige og fikk fanga 3 forskjellige arter, kvartbekkasin, enkeltbekkasin og rugde. Det var moro å sjå disse 3 artene sammen. De er alle ganske like i utseende, men størrelse og lengde på nebb gjorde identifikasjon lett for ringmerkerne.  
Dette var en stor opplevelse for oss 3 som var med på turen. Stor takk til grunneier og ringmerker Erik Blindheim som hadde invitert oss med på denne turen. Også stor takk til ringmerkerne Eirik Folkestad og Bernt Blindheim som kunne notere 12 fugler i ringmerkingsboka denne kvelden.
Her er noen bilder fra denne opplevelsesturen på Vigra.


Kveldens første fangst ble som forventet en kvartbekkasin.

Kvartbekkasin.

Art nr 2 ble en Rugde.

På tur ut i mørke natta.

Fangst med hov.

Ein kvartbekkasin har blitt fanget i hoven.

Her er en enkeltbekkasin. 

Ringmerking av enkeltbekkasin.

3 fuglearter samlet etter ringmerking : Kvartbekkasin, Enkeltbekkasin og Rugde.

3 fuglearter samlet etter ringmerking : Kvartbekkasin, Enkeltbekkasin og Rugde.