søndag 25. desember 2016

Jula 2016

Har samla nokre bilder frå årets juleforberedelser, julaften og 1. juledag på Borg. Tekst under bildene.

Etter lang tid med mildver kom det uventa snø,  Borg 22.12.16.

Ida baka kakemenn åleine på lillejulaftan, Borg 23.12.16.

Tradisjonen tro så hadde vi julegraut på lillejulaftan. Her er det dei 2 minste nissene som har begynt på jula.  Borg 23.12.16.

På julaftan kom det endå meir snø, Fuglane koste seg med solsikkefrø i snøværet.  Borg 24.12.16.

Vi fekk ei skikkeleg snøbyge på julaftan.  Borg 24.12.16.

Det gjekk hardt på julegrauten og mor måtte lage meir for å ha til riskrem. Smånissene fekk meir graut. Borg 24.12.16.

Silje oppdaga at nissen hadde vore og ete opp julegrauten som ho hadde sett ut bek huset. Som takk hadde nissen lagt igjen ei gave til Silje.  Borg 24.12.16.

Var heldig og fekk tatt bilde av nissen som gjekk forbi etter å ha vore på besøk lenger ut i byggefeltet.  Borg 24.12.16.

Martin og Ida ved juletreet, Borg, Julaftan 24.12.16.

Silje ved juletreet, Borg, Julaftan 24.12.16.

Ida, Borg, Julaftan 24.12.16.

Silje har starta med å opne gavene, Borg 24.12.16.

Martin åpner gaver, Borg 24.12.16.

Ida åpner gaver, Borg 24.12.16.

Silje var svært ivrig med å dele ut pakker.  Borg 24.12.16.

Martin i full gang med å bygge ei Mobilkran i lego. Her var det mange biter.  Borg 1. Juledag 25.12.16.

lørdag 12. november 2016

Åpen dag på nye Vågsetra Barne - og Ungdomsskole

Nye Vågsetra Barne - og Ungdomsskole vart offisielt tatt i bruk ved skolestart i August 2016. Fredag den 11.11.16 var det offisiell åpning med Ordfører Torgeir Dahl og klipping av snor. 
Lørdag 12.11.16 var det åpen dag for alle til å komme og sjå på nyskolen. Det var lagt opp til eit program med underholdning, guiding og kafesalg ved 10. klasse mellom kl 12 og 15. Underholdninga som valgfaggruppa "Sal og scene" stod for vart gjennomført 3 gonger, kvar heile time. Mykje bygdafolk, foreldre, elever, lærere og andre hadde tatt turen til skolen denne dagen. Det vart eit svært vellykka arrangement. 
Valgfagsgruppa "Levende kulturarv" hadde utstilling og presenterte "Isdamprosjektet" som skolen har jobba med dei siste 2 åra.  Her er målet å finne så mykje informasjon som muleg om isproduksjonen i Isdammen og samtidig lære om kultur og næringsliv frå "gamle dager".
Tok ein del bilder mens eg var på skolen og håper andre også kan ha glede av å sjå bildene.

Vågsetra Barne - og Ungdomsskole,  12.11.16. Fasade mot nord med hovedinngang.

Vågsetra Barne - og Ungdomsskole,  12.11.16. Fasade mot nord med hovedinngang.


Vågsetra Barne - og Ungdomsskole,  12.11.16. Fasade mot øst.

Vågsetra Barne- og Ungdomsskole,  12.11.16. Fasade mot sør.

Rektor Rannveig Jenset ønsker velkommen til underholdning i aulaen,  12.11.16.


Jentene frå valgfaggruppa "Sal og scene" med vakker sang. 
Solist Maria Elen.

"Sal og scene" med band.


Siri laga ei flott datategning under den siste sangen.


Miriam bidro med både flott sang og felespill.


Sara spilte piano og sang.

På forestilling #3 fekk vi eit overraskende bidrag i form av 2 sanger flott framført av Romsdalskoret.

4 lokale sangere i Romsdalskoret.


4 lokale sangere i Romsdalskoret.


Miriam var ein av 5 solister.


Maria Elen.


Miriam.


Miriam.


Elise med flott sang.


Ene var rap-artisten i gruppa.


Markus, Mickael og Georg spilte med på 2 sanger.


Elever frå 8. klasse viste fram Isdamprosjektet i kantina. 


Sigurd, Martin og Odin.


Modell av ishuset ved Isdammen.


Elevane har funne deler av ein winch som sannsynlegvis har vore brukt til å trekke isblokkene opp frå Isdammen og inn i renna som gjekk ned til sjøen.

 
Desse is-sagene har blitt funne ved Isdammen.
Modell av Isdammen og anlegget for levering av isblokker i Vågsetervågen.


Her er mange av flytekorker til sildenøter som elevane hadde funne ved restane av eit gammelt  naust i Vågsetervågen som var brukt til notbåter i gamle dager. 


Sigurd og Martin.


Martin med utstilling og informasjon om Isdamprosjektet på prosjektor. 


Info om Isdamprosjektet.  Veit du noko om isdammen så ta kontakt med guttene.


Info-tavle om Isdammen.


Ida var med i kafeen i kantina. Elever frå 10. klasse stod for salget. Kakene var levert av foreldrene og inntekten skulle gå til neste års klassetur.


Ida og Andres i kafeen i kantina.

Ida og Andres solgte kaffe, saft og kaker.