fredag 13. juni 2014

Cruiseskip i Molde 2014

Fortsetter med nytt innlegg for cruisekipanløp i Molde i 2014. Presenterer stort sett skip som ikkje er vist i innleggene frå 2012 og 2013.

08-JUN-2014 :  "ADVENTURE OF THE SEAS"   RCCL

"Adventure of the Seas" var i Molde ogås i fjor og er fortsatt det største skipet som har lagt til kai i Molde. I år kom skipet på 1. pinsedag og nesten alt var stengt i Molde sentrum. Håper forretnings-standen i Molde ser problemet og holder åpent nokre timer ved neste store cruiseskip som anløper på søndag eller helligdag.
Her er litt historikk og tekniske data for skipet :
Bygd i 2001 for Royal Caribbean Cruise Line ved Kværner Masa Yard i Turku, Finland.
Tekniske data : 137276 GRT, 311.1 m lang, max 3844 pax, 22 knop.
Skipet er registrert i Nassau på Bahamas.

"Adventure of the Seas", Molde 08.06.14.

"Adventure of the Seas" ved Storkaia i Molde 08.06.14.

"Adventure of the Seas" sett frå Solbakken Terasse. Det er store dimensjoner på dette skipet. Bredde ved vannlinjen er 38.6 m og max bredde er 49.1 m.  Molde 08.06.14.


27-MAI-2014 :  "COSTA CLASSICA"    Costa Cruises

Bygd ved Fincantieri, Venezia, Italia i 1991.  Levert til det italienske rederiet Costa Crociere den 09.12.91.  Costa Cruises har sidan år 2000 vore ein del av verdens største cruiserederi Carnival Corporation. I sommersesongen 2014 er skipet chartra av det franske selskapet TAAJ Croisieres.

Tekniske data : 52926 GRT, 222.6 m lang, maks 1766 pax, 20 knop. Registrert i Genova, Italia.
Så vidt eg veit var dette første anløp for "Costa Classica i Molde.

"Costa Classica", Molde 26.05.14.

"Costa Classica", Molde 26.05.14.

"Costa Classica", Molde 26.05.14.

mandag 9. juni 2014

Stikk UT tur - Svinvikrunden, Surnadal Kommune

2. pinsedag gjekk turen til Svinvika ved Todalsfjorden på Nordmøre. Plana var å gå Stikk UT turen Svinvikrunden og deretter besøke Svinvik Arboret.
Svinvikrunden er ein flott tur langs gamle veger. På denne staden er det 3 forskjellige veger langs fjorden som alle var brukt til ulike tider. Svinvikrunden går på dei 2 eldste vegane. Første del av turen går på den eldste vegen mellom Svinvika og Todalen. Problemet med vegbygging her er å passere den bratte Hjellneskammen som stengte for ferdselen mellom Svinvika og Gjengstøa lenger inn i fjorden. Den eldste vegen vart bygd på 1890-tallet og åpna for trafikk i 1897. Det var naturlegvis kun hest og kjerre som var transportmiddelet den gongen. Før vegen var åpna var det kun transport med båt inn til Todalen eller dei kunne bruke hesteskyss på isen om vinteren. Seinare vart det meir motorisert trafikk, mest lastebiler og busser sidan det fantest svært få personbiler. Denne gamle vegen slynger seg bratt opp frå Svinvika og er mura opp i fjellet med flotte stabbesteiner som sikring mot stupet. Vegen fortsetter til den møter gardsvegen til Hjellnes-gardane som ligg høgt oppe frå sjøen. Vegen har ein total høgdeforskjell på ca 120 m og den går her ned igjen til den møter den nest eldste vegen i Gjengstøa. Denne vegen var bygd like før 2.verdenskrig og vart vel åpna i ca 1938. Problemet med smal og bratt veg vart så stort at det tvinga seg fram ein bedre veg langs sjøen. Her var det tatt i bruk kompressor for å bore og sprenge ut vegen i fjellet. Dette var første gongen dei brukte slikt moderne utstyr for tidlegare var alt gjort med slegge og bor.
Denne vegen gjekk vi så tilbake til Svinvika. Dette var også ein smal veg, men den var i bruk heilt til Svinviktunnellen vart åpna i oktober 2001. Ved retur tilbake til Svinvika fekk vi sjå nokre spesielle dyr som beita ved gamlevegen. Silje meinte det var hester, men dette var lamaer. Artig å sjå slike dyr her inne. Etter Stikk UT turen var det matpause i hagen til Svinvik Arboret før vi gjekk på oppdagelsestur i Rhododendron-skogen. Vi var nok litt seint ute i år, mykje av plantene var avblomstra, men det var også mange planter med knopper.  Været var ganske skiftande denne dagen og det var både fint solskinn og ein del regndråper.
Svinvikrunden er ein tur på 4.6 km med høgdeforskjell på 120 m. Det står at det ikkje går med barnevogn, så eg tok med bæremeis til Silje. Etter å ha gått turen såg eg at vi godt kunne ha tatt med barnevogna istaden.

Start på Svinvikrunden i Svinvika, 09.06.14.

Ved starten på Svinvikrunden, 09.06.14.

Opp dei første bratte bakkane på Svinvikrunden, 09.06.14.
 
Det vart bratt opp for Silje så ho fekk sitte på i bæremeisen. 09.06.14.

Ida og Martin åpner grinda på gamlevegen, 09.06.14.

Her er vi kommet rett over inngangen til Svinviktunnelen, 09.06.14.


Litt lenger opp og det vart fin utsikt mot Svinvik Arboret og Todalsfjorden, 09.06.14.

Frå eit trangt parti av gamlevegen. Rart å tenke på at her køyrde dei med lastebiler, busser og biler heilt fram til 1938.  09.06.14.

Eit luftig parti av gamlevegen. Det gamle stålgjerdet såg ikkje heilt bra ut.  09.06.14.

Utsikta over Todalsfjorden og neset ved Svinvika var upåklagelig.

Vi har komme fram til Stikk UT posten og skal skrive oss inn i turboka. 09.06.14.

Her har vi komme ned på den nest eldste vegen som går langs sjøen. Denne vegen var i bruk fram til Svinviktunnelen åpna i oktober 2001. Vi ser det nedlagte småbruket Nausta i bakgrunnen. 09.06.14.
 
 
Her er vi komne rundt Hjellneskammen.  Denne delen var skutt ut i fjellet. 09.06.14.

På veg rundt siste svingen ser vi rett mot garden Svinvik som fortsatt er i full drift.

I Svinvika gjekk det 4 lamaer. Silje meinte det var hester !

Lama i Svinvika, 09.06.14.

Ein langhåra lama i Svinvika, 09.06.14.

Nærbilde av ein lama.

Alle lamaene var ulike i fargekombinasjon. Denne var heil brun med svart hode.

I Svinvika hadde dei også melkekyr og Ida fekk hilse på ei av dei. 09.06.14. No var Svinvikrunden nesten over og vi kunne gå opp på hovedvegen og bort til bilen som var parkert ved Svinvik Arboret.  09.06.14.

Kartutsnitt som viser traseen til Svinvikrunden. Kartet er henta frå Stikk UT sidene på internett.

søndag 8. juni 2014

Stikk UT tur til Moldevatnet og Såta

1. pinsedag vart det fjelltur åleine på meg. Valgte å dra til Molde og gå opp på fjellet Såta. Gjekk frå P-plassen i Jensgurilia og om skogsvegen opp til Moldevatnet. Her var det også Stikk UT post. Fortsatt på sti oppover mot Skolmelia. Tok av på sti som gjekk mot skaret mellom Skolmelia og Såta. Frå skaret mellom dei 2 toppane var det kort veg igjen til toppen av Såta. Kjempefint ver, men det har begynt å bli masse fluer. Heldigvis var det litt vind på toppen så flueplaga var ikkje på det verste. Flott utsikt frå Såta i alle retninger. Valgte å gå ned igjen over Skolmelia og mot Bårdsdalsvatnet. Har vore på Skolmelia før, men aldri gått ned stien mot Bårsdalsvatnet. Dette vart nok litt lenger enn å returnere samme vegen som eg gjekk opp, men flott å gå i for meg nytt terreng. Bårdsdalsvatnet og Bergsvatnet like nedenfor har dei siste åra fått nye demninger og fungerer som drikkevannskilder for Molde by. Gjekk sti frå Bårdsdalsvatnet og ned på vestsida av Bergsvatnet. Passerte den lille Bergstjønna der det låg 3 toppender ute på vatnet. Fortsatte på sti og turveg til demninga i vestenden av Bergsvatnet. Gjekk deretter på turveg ned mot Øverlandsvatnet og passerte det i østenden før retur til bilen i Jensgurilia.
Total turlengde målt i kart var ca 10.2 km.

Her er ein del av bildene frå turen :Moldevatnet, 349 moh. Her er det Stikk UT post.  08.06.14.

Stien opp mot Skolmelia og Såta tek av frå Moldevatnet og opp på ryggen til høgre.

Utsikt ned mot Moldevatnet frå lia opp mot Skolmelia.  08.06.14.

Morsom rastebenk ved stien  i lia opp mot Skolmelia. Naturens egen benk.

Har komme eit godt stykke opp i lia og hadde fin utsikt ned mot Moldevatnet og mot Frænavarden (midt i bildet). 08.06.14.

Her går stien meir på skrå i retning skaret mellom Skolmelia (til høgre) og Såta (midt i bildet). Her var det også Stikk UT merking.  08.06.14.

Er nesten oppe i skaret mellom Skolmelia og Såta. Stien opp til Såta går på den markerte ryggen som går opp mot venstre i bildet.

På veg opp stien til Såta er det fin utsikt ned i Malmedalen. Vi ser også stien som går opp mot toppen av Skolmelia (til høgre i bildet).

Varden på Såta, 630 moh. Det er ein relativt lett tur som tok ca 35 minutt opp frå Moldevatnet. 08.06.14.

Flott utsikt frå Såta mot Moldevatnet og Moldefjorden. 08.06.14.

Utsikt frå Såta ut mot havet i vest. Vi ser Jendemsfjellet som den høgaste toppen på bildet.

Sjølvportrett ved varden på Såta, 630 moh. 08.06.14.

Utsikta østover er også flott. Vi ser vegen opp Malmedalen og den spisse toppen på Urdfjellet.

Utsikt mot Malmedalen og Malmekleiva. Vi ser også fjella Galten 744 moh, Julskartinden 784 moh og Urdfjellet 979 moh.  08.06.14.

Utsikt frå Såta rett over til toppen av Skolmelia i sør.

På tur ned stien frå Såta. Skolmelia rett fram. 08.06.14.

Varden på Skolmelia, 624 moh. Den er kun 6 m lavere enn Såta i bakgrunnen.

Såta sett frå Skolmelia. Vi ser stien opp på Såta som går opp mot venstre.

Flott rød bergart med kartlav, Skolmelia 08.06.14.
 
Utsikt frå Skolmelia mot Tusten og Bårdsdalsvatnet.

Utsikt frå Skolmelia mot Bårdsdalsvatnet og Bergsvatnet (til høgre). 08.06.14.


Vegviser der stien frå Skolmelia møter stien over Gangskaret.  08.06.14.

I lia ned frå Skolmelia ligg dette vakre tjernet (uten navn), 340 moh.  08.06.14.

I vestenden av Bårdsdalsvatnet er det ei stor steindemning. Dette vatnet er drikkevannskilde til Molde by.   08.06.14.

Utsikt innover Bårdsdalsvatnet mot Lergrovikssetra.  08.06.14.

Litt overvann på demninga i Bårdsdalsvatnet, 292 moh.  08.06.14.

Demninga i Bårdsdalsvatnet og utsikt opp mot Skolmelia (til venstre).

I Bergstjønna var det 3 toppender som regjerte.  08.06.14.

Dette skjeret i Bergsvatnet såg ut til å vere ein populær kvileplass for måser, både gråmåse og svartbak. 08.06.14.

Bergsvatnet. Vi ser steindemninga i Bårdsdalsvatnet midt i bildet. 08.06.14.

Bergsvatnet, 275 moh er også drikkevannskilde til Molde by.  08.06.14.

I vestenden av Bergsvatnet var det betongdemning.  08.06.14.

Øverlandsvatnet, 243 moh. Er snart nede ved turparkeringsplassen i Jensgurilia igjen etter ein lang rundtur.