lørdag 24. juli 2021

Kanotur på Røa, 24.07.2021

Dette er ein fotopresentasjon av kanoturen til 2 spreke ungdommer, Sigurd og Martin. Dei hadde planlagt å padle ned elva Røa i kano i beste "Brødrene Dal"-stil. Dei starta turen ved Talsetvadet der Breiskarvegen går over elva inne på Solemdalen. Det var uheldigvis lite vatn i elva så det vart mykje gåing frå starten av. Guttene dro kanoen med seg, men her var det mykje sleip stein i elva, så det var ganske tidkrevjande.
Tok turen innover mot Solemdalen for å sjå etter guttene. Gjekk ned til ei hytte ved elva der dei kom til å passere. Men etter telefonkontakt med dei fant eg ut at dei var fortsatt eit godt stykke unna meg. Bestemte meg for å gå i møte med dei. Gjekk langs elvebredden etter delvis gjengrodd sti i tett skog (jungel) heilt opp til Gjerdbrua. Dette var ca 1 kilometers gange frå hytta. Gjerdbrua ligg rett nedfor småbruket Gjerdeplassen på Solemdalen, men utmarka her høyrer til nabogarden Solemdalsgjerdet, gnr 3/1. Gjerdbrua er ei gammel skrøpeleg trebru over elva til Råkgjerdet, eit område på sørsida av elva som muligens vart brukt til beite eller slåtteteig før i tida. Gjekk ca 100 m lenger i skogen ved elvebredden før eg kom i kontakt med guttene som kom til fots i elva med kanoen på slep. Her var det mange plasser for lite vatn til å padle, så det var kun kortare strekninger det gjekk an å padle.  Det vart heldigvis bedre forhold lenger ned i elva.
Fekk tatt nokre bilder, men tett skog langs elvebredden gjorde paparazzi-jobben vanskelig. Fulgte etter i skogen heilt tilbake til hytta som tilhører Røvik, gnr 14/6.  Hytta ligg ved Røa mellom Djuphølen og Torehølen. Dette er lokale navn på fiskeplasser som nok er best kjent av grunneiere og folk som fisker i elva. Her gjekk det unna med kanogutta. Elva var her meandrerende med store svinger i eit flatere terreng med stilleflytende vatn. Denne strekninga ned til Fossen var den beste for kanopadling med dagens vassføring.  Guttene fortsatte turen videre nedover elva og eg avslutta mitt sjølvpålagte foto-oppdrag. Her er ein del av bildene :

Første kontakt med kanopadlarane som her måtte gå på grunn av lite vatn i elva. Dette var ca 100 m øst for Gjerdbrua.

Sigurd og Martin på kanotur i elva Røa, 24.07.2021.

Sigurd og Martin på kanotur i elva Røa, 24.07.2021.

Sigurd og Martin på kanotur i elva Røa, 24.07.2021.

Sigurd og Martin på kanotur i elva Røa, 24.07.2021.

Sigurd og Martin på kanotur i elva Røa, 24.07.2021. Rett ovanfor Gjerdbrua.

Sigurd og Martin på kanotur i elva Røa, 24.07.2021. Rett ovanfor Gjerdbrua.

Sigurd og Martin på kanotur i elva Røa, 24.07.2021.  Rett før dei padler under Gjerdbrua.

Sigurd og Martin på kanotur i elva Røa, 24.07.2021. Har akkurat passert Gjerdbrua.

Sigurd og Martin på kanotur i elva Røa, 24.07.2021.

Sigurd og Martin på kanotur i elva Røa, 24.07.2021.

Sigurd og Martin på kanotur i elva Røa, 24.07.2021.

Sigurd og Martin på kanotur i elva Røa, 24.07.2021. Har komme eit stykke lenger ned i elva.

Sigurd og Martin på kanotur i elva Røa, 24.07.2021. Har komme eit stykke lenger ned i elva.

Sigurd og Martin på kanotur i elva Røa, 24.07.2021. Har komme eit stykke lenger ned i elva.

Sigurd og Martin på kanotur i elva Røa, 24.07.2021. Her var det for lite vatn, Martin sleper kanoen.

Sigurd og Martin på kanotur i elva Røa, 24.07.2021. Her var det for lite vatn, Martin sleper kanoen.


Sigurd og Martin på kanotur i elva Røa, 24.07.2021. Her passerer dei Kattarumpa (i.h.t kartet).

Sigurd og Martin på kanotur i elva Røa, 24.07.2021.


Sigurd og Martin på kanotur i elva Røa, 24.07.2021. 

Sigurd og Martin på kanotur i elva Røa, 24.07.2021. På veg mot Djuphølen.

Sigurd og Martin på kanotur i elva Røa, 24.07.2021. Bildet er tatt frå plassen foran hytta til
Røvik, gnr 14/6.

Sigurd og Martin på kanotur i elva Røa, 24.07.2021. Bildet er tatt frå plassen foran hytta til
Røvik, gnr 14/6.

Sigurd og Martin på kanotur i elva Røa, 24.07.2021. Bildet er tatt frå plassen foran hytta til
Røvik, gnr 14/6.

Sigurd og Martin på kanotur i elva Røa, 24.07.2021. Bildet er tatt frå plassen foran hytta til
Røvik, gnr 14/6.

Sigurd og Martin på kanotur i elva Røa, 24.07.2021. Bildet er tatt frå plassen foran hytta til
Røvik, gnr 14/6.

På min gangtur langs Røa kom eg over eit kull med andunger som svømte på elva, Men andemor var veldig sky og flokken med mor og 7 unger svømte unna meg på harde livet. Gjekk litt lenger unna elva slik at endene kunne slappe av og svømme nedover igjen. Fekk tatt nokre bilder av dei. Dette var ei siland-mor med 7 unger på slep.

Siland, hunn med 7 unger ved bredden av elva Røa, 24.07.2021.

Siland, hunn med 7 unger ved bredden av elva Røa, 24.07.2021.

Siland, hunn med 7 unger  samla, usikker på om den skal svømme oppover eller nedover elva Røa, 24.07.2021.

Siland, hunn med 7 unger i full fart nedover elva Røa, 24.07.2021.


tirsdag 20. juli 2021

Villblomster på Nesjestranda 20.07.2021

Køyrde meg ein tur rundt omkring på Nesjestranda med mål om å finne nokre fine blomstermotiv. Det er midtsommar så det er sommarblomster som dominerer no. Den rike floraen om våren er borte. Var på utkikk etter gode bilder av vannlilje, så turen gjekk først opp Skålsetervegen til Skålsetra og Løkan. Vatna er full av vannlilje no, men det er ikkje så lett å komme til for fotografering i dei store vatna. Derfor valgte eg å ta ein runde på Løkan der det er mykje vannlilje i bekkane. Myrene domineres no av gul rome og rosa klokkelyng. I vår var kvitlyngen dominerande. Flekkmarihånd såg ut til å vere stort sett ferdig med blomstringa. 
På Berg er det no mykje mjødurt og fann også ein del storklokker. Avslutta turen med fotografereing av strandstjerne på Flovikstranda. 

Her er eit utvalg av dagens bilder av villblomster på Nesjestranda :

Vannlilje / Kvit nøkkrose (Nymphaea alba), Løkan, Nesjestranda, 20.07.2021.

Ein av mange dammer i bekken kor det veks vannliljer, Løkan, Nesjestranda, 20.07.2021.

Ein av mange dammer i bekken kor det veks vannliljer, Løkan, Nesjestranda, 20.07.2021.

Vannlilje / Kvit nøkkrose (Nymphaea alba), Løkan, Nesjestranda, 20.07.2021.


Vannlilje / Kvit nøkkrose (Nymphaea alba), Løkan, Nesjestranda, 20.07.2021.

Ein av mange dammer i bekken kor det veks vannliljer, Løkan, Nesjestranda, 20.07.2021.

Ein av mange dammer i bekken kor det veks vannliljer, Løkan, Nesjestranda, 20.07.2021.

Tjønn med vannliljer, Løkan, Nesjestranda, 20.07.2021.

Rome (Narthecium ossifragum) . Planten er giftig for sauer. Planten inneholder saponin, som kan gi lammene leverskader og føre til sjukdommen alveld. Løkan, Nesjestranda, 20.07.2021.

Rome (Narthecium ossifragum) . Planten er giftig for sauer. Planten inneholder saponin, som kan gi lammene leverskader og føre til sjukdommen alveld. Løkan, Nesjestranda, 20.07.2021.

Rome (Narthecium ossifragum) . Planten er giftig for sauer. Planten inneholder saponin, som kan gi lammene leverskader og føre til sjukdommen alveld. Løkan, Nesjestranda, 20.07.2021.

Klokkelyng (Erica tetralix) med sommerfugl Myrblåvinge (Albulina optilete). Løkan, Nesjestranda, 20.07.2021. 

Klokkelyng (Erica tetralix), Løkan, Nesjestranda, 20.07.2021. Ein romeblomst har sneke seg med på bildet. 

Flekkmarihand (Dactylorhiza maculata), Løkan, Nesjestranda, 20.07.2021. Denne er normalt veldig tallrik ved Skålvatna, men no er dei fleste avblomstra.

Smalsoldogg (Drosera anglica), Løkan, Nesjestranda, 20.07.2021. Dette er ein kjøttetende planteart som fanger insekter til "mat". Den liker seg særlig i vått terreng nær vatn.  Dette er ein av fleire arter soldogg som finnes her i landet.

Mjødurt (Filipendula ulmaria), Berg, Nesjestranda, 20.07.2021.    

Storklokke (Campanula latifolia), Berg, Nesjestranda, 20.07.2021.


Strandstjerne (Tripolium pannonicum), Flovikstranda, Nesjestranda, 20.07.2021.  Tidlegare kalt Strandasters. Denne blomsten tåler saltvatn og veks heilt ned til tangen. Den kan derfor bli oversvømt ved høg flo.

Strandstjerne (Tripolium pannonicum), Flovikstranda, Nesjestranda, 20.07.2021. 

Strandstjerne (Tripolium pannonicum), Flovikstranda, Nesjestranda, 20.07.2021.