lørdag 12. november 2016

Åpen dag på nye Vågsetra Barne - og Ungdomsskole

Nye Vågsetra Barne - og Ungdomsskole vart offisielt tatt i bruk ved skolestart i August 2016. Fredag den 11.11.16 var det offisiell åpning med Ordfører Torgeir Dahl og klipping av snor. 
Lørdag 12.11.16 var det åpen dag for alle til å komme og sjå på nyskolen. Det var lagt opp til eit program med underholdning, guiding og kafesalg ved 10. klasse mellom kl 12 og 15. Underholdninga som valgfaggruppa "Sal og scene" stod for vart gjennomført 3 gonger, kvar heile time. Mykje bygdafolk, foreldre, elever, lærere og andre hadde tatt turen til skolen denne dagen. Det vart eit svært vellykka arrangement. 
Valgfagsgruppa "Levende kulturarv" hadde utstilling og presenterte "Isdamprosjektet" som skolen har jobba med dei siste 2 åra.  Her er målet å finne så mykje informasjon som muleg om isproduksjonen i Isdammen og samtidig lære om kultur og næringsliv frå "gamle dager".
Tok ein del bilder mens eg var på skolen og håper andre også kan ha glede av å sjå bildene.

Vågsetra Barne - og Ungdomsskole,  12.11.16. Fasade mot nord med hovedinngang.

Vågsetra Barne - og Ungdomsskole,  12.11.16. Fasade mot nord med hovedinngang.


Vågsetra Barne - og Ungdomsskole,  12.11.16. Fasade mot øst.

Vågsetra Barne- og Ungdomsskole,  12.11.16. Fasade mot sør.

Rektor Rannveig Jenset ønsker velkommen til underholdning i aulaen,  12.11.16.


Jentene frå valgfaggruppa "Sal og scene" med vakker sang. 
Solist Maria Elen.

"Sal og scene" med band.


Siri laga ei flott datategning under den siste sangen.


Miriam bidro med både flott sang og felespill.


Sara spilte piano og sang.

På forestilling #3 fekk vi eit overraskende bidrag i form av 2 sanger flott framført av Romsdalskoret.

4 lokale sangere i Romsdalskoret.


4 lokale sangere i Romsdalskoret.


Miriam var ein av 5 solister.


Maria Elen.


Miriam.


Miriam.


Elise med flott sang.


Ene var rap-artisten i gruppa.


Markus, Mickael og Georg spilte med på 2 sanger.


Elever frå 8. klasse viste fram Isdamprosjektet i kantina. 


Sigurd, Martin og Odin.


Modell av ishuset ved Isdammen.


Elevane har funne deler av ein winch som sannsynlegvis har vore brukt til å trekke isblokkene opp frå Isdammen og inn i renna som gjekk ned til sjøen.

 
Desse is-sagene har blitt funne ved Isdammen.
Modell av Isdammen og anlegget for levering av isblokker i Vågsetervågen.


Her er mange av flytekorker til sildenøter som elevane hadde funne ved restane av eit gammelt  naust i Vågsetervågen som var brukt til notbåter i gamle dager. 


Sigurd og Martin.


Martin med utstilling og informasjon om Isdamprosjektet på prosjektor. 


Info om Isdamprosjektet.  Veit du noko om isdammen så ta kontakt med guttene.


Info-tavle om Isdammen.


Ida var med i kafeen i kantina. Elever frå 10. klasse stod for salget. Kakene var levert av foreldrene og inntekten skulle gå til neste års klassetur.


Ida og Andres i kafeen i kantina.

Ida og Andres solgte kaffe, saft og kaker. mandag 7. november 2016

Haustbilder 2016

I 2016 har vi hatt ein svært bra haust her på Nordvestlandet. Det var flott vær med sol og varme i over 3 veker i Oktober. Det var også svært vindstille og det gjorde at lauvet vart hengande i trærne veldig lenge. Det førte til ein storslått fargeprakt i skogen over heile området.  Har tatt nokre bilder for å dokumentere den fine hausten her på Nesjestranda. Bildene er presentert i kronologisk rekkefølge med dei siste bildene øverst i innlegget.

07.11.16 :

Fargerike blader,  Borg, Nesjestranda 07.11.16.

06.11.16 :

Blader og bær, Borg, Nesjestranda, 06.11.16.

Fine blader,  Borg 06.11.16.

Haustblad, Borg, Nesjestranda 06.11.16.

02.11.16 :

Sidensvanser på matsøk i ein krypmispel. Frå Stensåberget, Nesjestranda 02.11.16. Sidensvansen er ein trekkfugl som holder til langt mot nord om sommeren. Her på Nesjestranda kan ein sjå den kun under trekket vår og haust. 

Ein sidensvans har funne seg eit bær av krypmispel. Frå Stensåberget, Nesjestranda 02.11.16.

26.10.16 :

Ospa skiller seg ut blant bartre med sine sterkt gule blader.  Frå Årset, Nesjestranda 26.10.16. 

Fargeprakt som berre naturen klarer å lage. Malones, Nesjestranda 26.10.16.

25.10.16 :

Fine haustfarger. Bildet er tatt frå Storebukta mot Årset-gardane og Reitan, Nesjestranda 25.10.16.
Haustfarger.  Utsikt frå marka på Nør Årset. Langfjorden til venstre. 25.10.16.Utsikt frå Nør Årset mot Langfjorden og fjellet Morkanebba.  25.10.16.

Våningshuset på garden Nør Årset, Nesjestranda 25.10.16.

21:09.16 :

Spisslønna på Vågsetra er fortsatt stort sett grønn med fleire fargerike greiner. 21.09.16.

13.09.16 :

Eit flott tre som mange sikkert drar kjensel på slik det står i vegkanten hos Fagerholt på Vågsetra.  13.09.16.  Dette er ei spisslønn som er svært fargerik kvar einaste haust. 

Lønnetreet på Vågsetra har begynt å få haustfarger.  13.09.16.