tirsdag 7. juli 2020

Frilandsgriser på Flovik Gård, Nesjestranda

Flovik Gård har i sommer 5 stk flotte griser på oppforing. Disse går ute i det fri og lever det gode liv i Flovika.  Var ein tur og kikka på grisane i dag. Dei hadde vokse seg store sidan første gong eg såg dei tidlegare i år. Grisane hadde roa seg ned for kvelden og låg i ro i sine egne groper i jorda. Dei 5 grisane har fått egne navn. Det er 3 hanner som heiter Aslan, Tumnus og Edmund og 2 hunner som heiter Susan og Lucy.
Dette er griser av rasen "Noroc" som er framavla av Gilde Norsk Kjøtt og Norsvin.  Kjøtt frå denne rasen markedsføres under merkenavnet "Edelgris". 
Men, det går mot slutten for dette grisekullet. Grisane blir slakta i Juli/August og etter det kjem det nye grisungar som skal vekse seg store og feite til Jul.  Den som vil kan ta kontakt med Flovik Gård og bestille svinekjøtt av "Edelgris". 
I tillegg har Flovik Gård ein Markedshage der ein utover høsten kan kjøpe forskjellige typer grønsaker, salater, poteter o.l.

Frilandsgriser på Flovik Gård, 07.07.2020.

Frilandsgriser på Flovik Gård, 07.07.2020.

Frilandsgris på Flovik Gård, 07.07.2020. 

Frilandsgris på Flovik Gård, 07.07.2020. Grisane elsker å grave i jorda.

lørdag 27. juni 2020

Slåtte i Ytre Horsgård 27.06.2020

Passerte Ytre Horsgård denne dagen 27.06.2020. Her var årets første slåtte på gang med produksjon av rundballer. Her fekk dei gjort unna slåtten før regnværet kom, så avlinga vart sikkert bra.
Verre står det til på resten av gardane på Nordstranda inkludert Malo-gardane. Her var det pr 07.07.2020 endå ikkje blitt slått og markane såg heller dårleg ut. Graset låg flatt etter fleire dager med kraftig regn. Det einaste som fortsatt stod oppreist var høymolen. Markane såg mest ut som om det var dyrking av høymole som var det primære, høymolen har tatt over mykje av arealet. Eit trist syn å sjå for her blir det nok dårleg avling i år. Grunnen er vel at bonden som har slåtten på desse gardane driv økologisk og dermed ikkje kan bruke plantevernmiddel mot for eksempel høymole.  Sidan ingen av gardane er i drift er slåtten utført av ein bonde frå ei bygd lenger unna. Denne avstanden kan vel også vere ein årsak til at ting tar lang tid. Trist for dei som bor på Nordstranda som må vente så lenge før graset blir slått og synd på bonden som får ei dårleg avling i år. Til opplysning så er det ein anna bonde som har slåtten i Ytre Horsgård. 

Her er nokre bilder frå slåtten i Ytre Horsgård :

Rundballepressing, Ytre Horsgård, 27.06.2020. Ikkje heilt ufarleg å sleppe av ein rundballe her kor det er bratt terreng. Rundballane trilla eit godt stykke før dei stoppa opp.

Rundballeproduksjon, Ytre Horsgård, 27.06.2020.

Rundballeproduksjon, Ytre Horsgård, 27.06.2020.

Rundballeproduksjon, Ytre Horsgård, 27.06.2020.

Rundballeproduksjon, Ytre Horsgård, 27.06.2020.

torsdag 25. juni 2020

Rødsveve i full blomst langs vegkantane på Skålahalvøya

Den flotte rødsveva blomstrer mange plasser langs bilvegane på Skålahalvøya. Den er no på sitt flottaste og ser ut til å utvide sitt vekstområde for kvart år.  Den ser ut å trives svært godt i vegkantene, der den får stå i fred heilt til kantslåtten tar til. Tok nokre bilder langs vegkanten i Indre Horsgård der det er svært mykje rødsveve i år. Denne blomsten er svært fargerik og lyser opp langs vegen der den veks. Heile strekninga frå Horsgård til Buvik og Ranvik har mykje rødsveve i år. Den er også observert andre plasser på Skålahalvøya, blant anna i Røvik.  Ta gjerne turen innover Langfjordvegen for å sjå på denne rike floraen før kantslåtten fjerner den.
Ellers er det tiriltunge som dominerer floraen langs vegkantane for tida.

Er litt usikker på om det er rødsveve [Pilosella aurantiaca] eller ildsveve [Pilosella fuscoatra] som veks her i Romsdalen, men held ein knapp på rødsveve.  Ildsveve ligner veldig på rødsveve, men etter litt søk på internett blant anna på Ardatabanken ser det ut som ildsveve ikkje er ein vanleg art i Møre og Romsdal. I tillegg er den på rødlista over blomsterarter, mens rødsveve derimot er ein art som sprer seg villig og er ganske vanleg.
Artskart for rødsveve hos Artsdatabanken viser svært mange funn i Møre og Romsdal. Min konklusjon er derfor at det er rødsveve [Pilosella aurantiaca] som vi ser mykje av her i Romsdal,

Rødsveve, Indre Horsgård, Nesjestranda, 25.06.2020.

Rødsveve, Indre Horsgård, Nesjestranda, 25.06.2020.

Rødsveve, Indre Horsgård, Nesjestranda, 25.06.2020.

Rødsveve, Indre Horsgård, Nesjestranda, 25.06.2020.

Kilometervis med blomstereng langs vegane våre i disse dager. Her der det tiriltunge og lupin som dominerer. Dette er frå Brenslen på vegen mellom Horsgård og Buvik, 25.06.2020.

Tiriltunge med innslag og kvitkløver og rødkløver. Frå Brenslen på vegen mellom Horsgård og Buvik, 25.06.2020.