mandag 17. juni 2024

Fellestur til Vetavatna, 08.06.2024

Lørdag 08.06.2024 arrangerte Birdlife-MR fellestur til Vetavatna i Molde kommune (tidlegare Nesset kommune). Turledere var Øyvind Gjeldnes og Jon Bjarne Jordal. Turen starta frå Haugasetra (ei av "Rødsetrin") og gjekk gjennom bjørk og ospeskog ned til Vetamyra. Vi fortsatte langs dei 2 Vetavatna, Litle Vetavatn og Store Vetavatn. Jon Bjarne hadde med utstyr til fangst av sommerfugler og vi fekk interessant informasjon om både sommerfugler og blomster. Sommerfuglene vart fanga med hov for identifikasjon og så sleppt laus igjen. Så gjekk vi opp på Heian og passerte ei par mindre tjern. Der fekk vi sett blant anna ei par med smålom. Vi gjekk vidare gjennom gammel fjellfuruskog på leiting etter duetrost. Denne vart også observert på langt hold. Vi fekk også sett eit tranepar på turen. Retur via Vetamyra til Haugasetra. Totalt vart det sett og hørt 26 forskjellige arter deriblant dvergfalk, sivspurv og tårnseiler. 12 deltakere var med på denne interessante turen på ca 8 km i terrenget. Vi kosa oss med medbragt niste og kaffe/drikke på turen. Nedenfor er nokre bilder frå turen.

Turleder Øyvind Gjeldnes orienterer om turen før avgang frå parkeringa ved Haugasetra. Totalt 12 deltakere hadde møtt opp for å vere med på turen.

Turen starta ved Haugasetra.

Vi skuer innover mot Litle Vetavatn.

Turleder Jon Bjarne Jordal orienterer om flora og fauna.

Pause ved Litle Vetavatn. Vetafjellet i bakgrunnen.

Stopp ved Store Vetavatn for å kikre etter fugler.

Her har Jon Bjarne fanga ein Marimjellerutevinge. Fugler, sommerfugler og blomster vart registrert og lagt inn på Artsobservasjoner.

Kort pause ved gammelt kulturlandskap med blant anna ei gammel høyløe.


Ei gammel høyløe som har sett bedre dager.

På tur opp til Heian hadde vi flott utsikt mot Store Vetavatn.

Matpause ved ein stor stein (Flytteblokk) på kanten av Heian.

I den første tjønna på Heian hadde eit par smålom tilhold. Vi passerte tjønna på god avstand.

Øyvind Gjeldnes orienterer om siste del av turen gjennom gammel fjellfuruskog.


Eit tranepar varsla vår ankomst. Tranene her hadde fått uvanleg sterk rødbrunfarge som sikkert var meint som god kamuflasje. Farga kjem nok frå vatn med mykje jarninnhold (rustfarge). 

Her kjem trane-far flygende.
Turgjengen på siste del av turen tilbake til Haugasetra.


torsdag 25. april 2024

Mattis Fritid - Åpningsdag for ny butikk på Skålasenteret, 25.04.2024

Den 25.04.2024 vart det åpna ny butikk i Skålasenteret på Nesjestranda. Det var Mattis Fritid med innehaver Mathias Kalvatsvik som åpna dørene kl 12. Mange interesserte kunder og andre interesserte hadde møtt opp. Mattis Fritid er ein butikk med eit stort vareutvalg som hovedsakelig er tiltenkt bobil-, caravan-, båt-, hytte-, hage- og fritidsbruk. Max Fritid er hovedleverandør til den nye butikken. Var innom butikken ein tur like etter åpning. Det vart servert kaffe og kaker til gjestane. Pensjonistane frå dagsenteret på Skåla Sjukeheim og Omsorgssenter var blant anna på besøk. Her er nokre bilder tatt i anledning begivenheten. 


Mathias Kalvatsvik bak kassa i den nye butikken Mattis Fritid på Skålasenteret, Nesjestranda, 25.04.2024.

Mathias Kalvatsvik bak kassa i den nye butikken Mattis Fritid på Skålasenteret, Nesjestranda, 25.04.2024.

Mange kunder hadde tatt vegen innom Mattis Fritid etter åpninga kl 12, 25.04.2024.

Her er inngangen til Mattis Fritid, inngang øst på Skålasenteret.

Mattis Fritid, Skålasenteret, Nesjestranda, 25.04.2024.

Mattis Fritid, Skålasenteret, Nesjestranda, 25.04.2024.


Mange kunder i kø og ein strålande fornøyd innehaver bak kassa hos Mattis Fritid.

Mattis Fritid har fått opp eget flagg/vimpel ved siden av Spar sine.

søndag 14. april 2024

Årsmøtehelg med turer til Sandblåstvågen/Gaustadvågen og Maletangen 13-14.04.2024

Årsmøtet i Birdlife Møre og Romsdal vart i år arrangert på Hustadvika Havhotell. 32 personer møtte fram til årsmøtet som starta kl 15 lørdag 13.04.2024. Etter vanlege årsmøtesaker var det 2 andre interessante innlegg på timeplana. Øivind Leren presenterte sin nye bok "Fuglekasser" og Øyvind Gjeldnes presenterte resultater frå den store sjøfugltellinga som var ferdig tidlegare i år. 
Seinare på kvelden var det middag på hotellet og sosialt samvær med blant anna ein interessant fugle-Quiz.
Søndagen kom med gråvær og regn frå morgonen, men det slutta å regne i det vi starta på tur. Turen gjekk til Sandblåst/Gaustadvågen Naturreservat. Dette har vore eit stort og viktig område for fugler både som hekkeområde for vadefugler og ender og som rasteplass for trekkfugler under vår og hausttrekk. Naturreservatet vart oppretta i 1988 og fekk i 1996 status som ramsarområde på grunn av sin betydning for trekkfugler. Området har i dag endra karakter av forskjellige årsaker og er ikkje lenger så viktig som hekkeplass, men er fortsatt viktig som rasteplass under vår og hausttrekk og til overvintringsplass. 
Vel ute på ein håg (haug) fekk vi god innføring av historien til området av ein engasjert turleder Øyvind Gjeldnes. Som bildene nedenfor viser var det ein stor gjeng fuglefolk som var med på turen. 
Vi avslutta dagen med tur til fuglehytta på Maletangen.
På grunn av været vart det ikkje observert så mykje fugl, men mange av oss fekk sjå ein del interessante fuglearter i løpet av helga.
Nedenfor er presentert ein del bilder frå Årsmøtehelga og turane på søndag 14.04.2024.


Hustadvika Havhotell, Storholmen, Farstad, 13.04.2024

Frå årsmøtet i Birdlife Møre og Romsdal, 13.04.2024.

Øivind Leren presenterer sin nye bok "Fuglekasser".

Øyvind Gjeldnes presenterer resultater frå den siste store sjøfugltellinga som var ferdig tidlegare i år. Sjøfugltelling har blitt utført frå Kjørsvikbugen og Smøla i nord til Giske i sør. Øyvind hadde med seg den store boka med all historisk informasjon om sjøfugltellinger i Møre og Romsdal.

Frå middagen på hotellet etter årsmøtet.


Tur til Sandblåstvågen / Gaustadvågen søndag 14.04.2024.


Fuglefolk på tur til Sandblåst / Gaustadvågen naturreservat. Vi samlast på ein haug med god oversikt over både Sandblåstvågen og Gaustadvågen.

Mange fuglefolk med teleskop og kamera på haugen, men det var lite fugl å sjå.

Utsikt til Gaustadvågen.

Fuglefolk på tur. Utsikt mot området mellom Sandblåstvågen og Gaustadvågen.

Her ser vi den innerste delen av Sandblåstvågen med store tidevannssoner og strandenger.

Øyvind Gjeldnes og Geir Gaarder forteller om dette området og prøver å forklare årsakene til at området har blitt mindre attraktivt som hekkeplass.

Mange hadde med seg teleskop, men det var lite fugl å sjå. Dei fuglane som var i området vart nok observert.

Tur til hytta på Maletangen.

På tur til hytta på Maletangen.

Ved Birdlife MR sin hytte på Maletangen.

Her ser vi på mulig vedlikholdsarbeid på tak og værvegg.


Nokre bilder av fugler observert i løpet av helga.


Storspove, Storholmen, Farstad, 13.04.2024.

Gravand, Storholmbukta, Farstad, 14.04.2024.

Svartstrupe, Hustadvika, 14.04.2024.

Traner og sangsvaner innerst i Gaustadvågen, 14.04.2024.