fredag 27. november 2020

Avgang med Titan Airways B757-256 frå Molde Lufthavn 27.11.2020

Flyet frå Molde til London Luton med Arsenal FC skulle etter plana reise frå Molde på torsdag kveld kl 23:30. Den flighten vart utsatt til fredag kl 11 på grunn av tåke i London. Dette gjorde det mulig for flyinteresserte å få sett avgangen til det store flyet som Arsenal FC bruker. Flyet frå Titan Airways er ein B757-256. Dette er vel andre gongen det har vore eit så stort fly på Molde Lufthavn. Forrige gongen det var eit B757-256 i Molde var i slutten av februar 2016. Sevilla FC var då i Molde for kamp mot MFK i UEFA Europa League 25.02.2016. Interessant er det å sjå at begge desse to B757 starta karrieren for spanske Iberia Airlines. Dagens avgang vart litt forsinka på grunn av avising før take-off.  Flyet letta frå Årø ca 11:20.  Her er mine bilder frå avgangen, totalt 15 bilder. Klikk på bildene for å sjå større bilder.

Flight data :  Flight ZT7784, MOL - London Luton, Titan Airways, G-ZAPX,  B757-256, Bygd 2000.

Titan Airways, B757-256 klar til avgang frå Molde Lufthavn, Årø, 27.11.2020, Kl 11:00.

Titan Airways, B757-256 klar til avgang frå Molde Lufthavn, Årø, 27.11.2020.

Titan Airways, B757-256 klar til avgang frå Molde Lufthavn, Årø, 27.11.2020.

Titan Airways, B757-256 klar til avgang frå Molde Lufthavn, Årø, 27.11.2020. Flyet vart dirigert inn for avising før take-off.

Titan Airways, B757-256 avising på Molde Lufthavn, Årø, 27.11.2020.

Titan Airways, B757-256 avising på Molde Lufthavn, Årø, 27.11.2020.

Titan Airways, B757-256 avising på Molde Lufthavn, Årø, 27.11.2020.

Titan Airways, B757-256, Molde Lufthavn, Årø, 27.11.2020.

Titan Airways, B757-256, Molde Lufthavn, Årø, 27.11.2020. Flyet takser ut på rullebanen for å ta av frå vest mot øst.

Titan Airways, B757-256, Molde Lufthavn, Årø, 27.11.2020. Flyet takser ut på rullebanen for å ta av frå vest mot øst.


Titan Airways, B757-256, Molde Lufthavn, Årø, 27.11.2020. Flyet aksellerer for take-off.


Titan Airways, B757-256, Molde Lufthavn, Årø, 27.11.2020. Take-off.


Titan Airways, B757-256, Molde Lufthavn, Årø, 27.11.2020. Take-off.


Titan Airways, B757-256, Molde Lufthavn, Årø, 27.11.2020. Og så var flyet i lufta ca 11:20. God tur heim til London, Arsenal FC !

Titan Airways, B757-256, har tatt av frå Molde Lufthavn, Årø, 27.11.2020.  


onsdag 25. november 2020

Flyet til Arsenal FC på Molde Lufthavn, Årø

I går kveld kom flyet med fotballklubben Arsenal til Molde. Arsenal skal spille kamp mot Molde FK i morgen kveld. Arsenal FC kom med stort fly til Molde. Flyet landa i 18-tida i går kveld og det var for mørkt til å ta bilder. Hadde ærend i Molde i dag, så tok ein tur til flyplassen for å ta bildet av flyet som stod parkert. Flyet skal vere i Molde til avreise etter fotballkampen på torsdag kveld kl 23:30.  Flyet stod parkert rett foran terminalbygningene. Det var derfor svært vanskeleg å ta bilde av det.  Fekk tatt nokre bilder på langt hold. Det var regnbyger og dårleg fotover, Fekk også tatt bilde frå Bolsøya mellom to regnbyger. Her skulle ein ha vore ansatt på flyplassen for å kunne få tatt bedre bilder. 

Flight ZT7783 London Luton - Molde. Flyet var frå Titan Airways, G-ZAPX, B757-256, bygd i 2000. Det kom til Titan Airways i 2006 etter 6 år hos Iberia Airlines med registrering EC-HIS.

Her på innlegget er det 4 bilder av flyet. Klikk på bildene for å sjå større bilder.


Titan Airways, G-ZAPX, B757-256, Molde Lufthavn, Årø, 25.11.2020.

Titan Airways, G-ZAPX, B757-256, Molde Lufthavn, Årø, 25.11.2020. Ikkje lett å få bilde av heile flyet.  

Titan Airways, G-ZAPX, B757-256, Molde Lufthavn, Årø, 25.11.2020.

Titan Airways, G-ZAPX, B757-256, Molde Lufthavn, Årø, 25.11.2020. Foto tatt frå Bolsøya.


mandag 23. november 2020

Granhogst i Brenslefjellet Naturreservat på Nesjestranda

Arbeidet med snauhogst av uønska granskog i Brenslefjellet Naturreservat er godt i gang. I den vestre delen av naturreservatet i Brenslen var det planta granskog. Myndighetene ville ikkje å ha plantefelt med tett granskog i naturreservatet og hadde derfor gitt dispensasjon til rydding. 

Brenslefjellet Naturreservat vart oppretta 14.02.2014. "Formålet med naturreservatet er å verne et variert skogsområde med naturmangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser.

Området representerer edellauvskog med høye naturverdier. Det har relativt store arealer med frisk til lågurtpreget edellauvskog av alm-lindeskogstypen. Det har også viktige kvaliteter knyttet til gammel lauvskog som blant annet osp og med innslag av ask og varmekjær kildelauvskog. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt videreutvikle dem."

Arbeidet med uttak av granskogen er spesifisert i dispensasjonsbestemmelsene i "Forskrift om verna av Brenslefjellet Naturreservat". Det er Forvaltningsmyndigheten som etter søknad kan gi dispensasjon til hogst og uttak av fremmede treslag og gran.

Tok meg ein tur til Brenslen i Indre Horsgård for å sjå på arbeidet som var gjort. Det var dårleg vær med regnbyger denne dagen. Eg måtte vente ei god stund på oppholdsvær før eg kunne ta meg ein tur i terrenget for å dokumentere arbeidet. Dette er på nordsida av vegen og i bratt terreng. Granskogen har blitt felt og det pågjekk no arbeid med hogstmaskin for å ta ut tømmeret og få køyrt det ned til vegen for lunning. Oppdraget var det Næsbø Skog AS frå Hegra i Trøndelag som hadde.  2 mann var i arbeid i hogstfeltet. Her blir det brukt spesial-køyretøy som kan takle det vanskelege arbeidet i dette bratte terrenget. Det er ei John Deere 1270G Hogstmaskin og ein John Deere 1510E Lassbærer / Lastetraktor som brukes. Det gjenstår mykje opprydding og uttak av tømmer frå lenger oppe i lia. Her blir det  brukt helikopter der ikkje hogstmaskinen kjem til. Det er også ein del granskog igjen lenger øst i feltet som må felles.

Mange har vel sett skilt ved Røvik-krysset og på Sølsnes om inntil 30 min vegstenging etter  Horsgård. Det er altså denne skogsdrifta som kan forårsake litt ventetid på FV 6020 Langfjordvegen. 

Om du vil kikke på bildene er det berre å klikke på dei for å sjå større bilder. Det er totalt 29 bilder og eitt kartuttsnitt i innlegget.

Link til innlegg om arbeid med helikopter i hogstfeltet : 

https://borg-fotoblogg.blogspot.com/2020/12/granhogst-i-brenslefjellet.html


Frå tømmerlunningsplassen i Brenslen kan vi sjå opp i hogstfeltet som ligg i den vestlege delen av Brenslefjellet Naturreservat, Nesjestranda 23.11.2020.

Lassbæreren på veg ned på Langfjordvegen (FV 4020). Her er det laga ein provisorisk bratt veg ned på bilvegen.

Lassbæreren med fullt lass  på tur ned på bilvegen, Brenslen, Nesjestranda 23.11.2020.

Lassbæreren, John Deere 1510E, frå Næsbø Skog AS har starta med å losse på lunningsplassen.

Lossing av gran, Brenslen, Nesjestranda 23.11.2020.

Vegen opp i hogstfeltet. Det kom mykje vann ned etter fleire dager med regn.

Lassbæreren har roterbar hytte og køyrde "baklengs" opp igjen. 

Det er ganske bratt opp til hogstfeltet.

Lassbæreren på veg opp i hogstfeltet.

Det var eit flatare parti litt opp for fylkesvegen.

Utsikt opp i hogstfeltet i den vestlege delen av naturreservatet. Her er formålet å fjerne uønska granskog og det blir vel ei stund til naturen tek seg inn igjen.

Utsikt nordøstover i hogstfeltet.

Hogstmaskina holdt på med rydding lengst vest i Hogstfeltet. Vi ser utover Langfjorden.

Frå hogstfeltet. Det er mykje tømmer som ligg og venter på å bli henta ut.

Lassbæreren i arbeid. Flott utsikt mot Langfjorden. Vi kan også skimte Langfjordvegen nedanfor hogstfeltet.

Lassbæreren i arbeid.

Hogstmaskina i arbeid. Det er ein John Deere 1270G med stor rekkevidde.

Hogstmaskina i arbeid.

Frå hogstfeltet. Her er det mykje tømmer som skal dras fram.

Hogstmaskin har ganske lang rekkevidde.

Lassbæreren i arbeid, Brenslefjellet Naturreservat. Utsikt østover Langfjorden. Vi ser også ned til lunningsplassen ved Langfjordvegen.  23.11.2020.

Lassbæreren i arbeid. Utsikt over Langfjorden til Mittet.

Lassbæreren i arbeid. Brenslefjellet Naturreservat, Nesjestranda 23.11.2020.

Hogstfeltet. Granskogen er lagt ned.

"Vegen" ned igjen.

Her kjem lassbæreren med tømmerlass.

Lassbæreren på veg ned ein bratt bakke. 

Lassbæreren på veg ned.

Opplysningsskilt på Sølsnes om mulig stengt FV 6020 etter Horsgård.

Kartutsnitt som viser Brenslefjellet Naturreservat.  Reservatet går frå Indre Horsgård i Molde Kommune og eit stykke forbi Hoåna inn i Nesset Kommune. Heile reservatet ligg no i nye Molde Kommune.søndag 1. november 2020

Nøttekråke på Nesjestranda

Fekk i dag sjå ein fugleart her på Nesjestranda som eg aldri har sett før.  Gjekk ut ein tur i 13.tida og fekk høyre eit fugleskrik som eg stussa på. Det ligna på kråke, men kunne ikkje vere det. Såg ein mørk fugl som satt i eit tre ved vegen. Fann fram ein kikkert og såg at det ikkje var kråke, men ei nøttekråke. Har aldri sett denne arten før på Nesjestranda, så fekk henta kamera og 600 mm zoomlinse. Gjekk ned på vegen og nærma meg treet utan at fuglen reagerte. Kom heldigvis nær nok til å ta nokre bilder. Seansen varte vel ca 3 minutt før fuglen tok flaug vidare.

Det er i henhold til Norsk Ornitologisk Forening mange nøttekråker på trekk denne hausten. Nøttekråka lever for det meste på hasselnøtter og granfrø. Nøttekråka er flink til å gjemme nøtter til seinare bruk. Fuglen har svært god hukommelse og er i stand til å huske opp til 2000 gjemmeplasser. Nøttekråka finnes mest i Sør Sverige og Sør Finland.  mens i Norge hekker den spredt  og fåtallig rundt Oslofjorden, i Mjøsregionen og stedvis på Vest og Sørlandet. Utenom desse områdene ses arten kun under større invasjoner der den oppsøker nye områder på matsøk. Slike invasjoner finner sted med nokre års mellomrom, dei siste større invasjonene i Norge var i 1995, 1997, 2005 og 2016. Nøttekråke forekjem i 2 underarter, der den vanlege forma også kalles tjukknebbet nøttekråke og hekker i Skandinavia. Den andre underarten kalles Sibirnøttekråke eller smalnebbet nøttekråke og hekker som namnet seier i Sibir. Begge underartane kan oppleves i Norge som invasjonsfugl. Underartene skilles best på nebbet.  Nøttekråka som eg tok bilde av i dag har som vi ser på bildene eit langt og smalt nebb og kan derfor godt vere ei Sibirnøttekråke. Her skal eg sjekke med ornitolog for å finne ut kva for ein som var på besøk på Nesjestranda i dag. Sjå bildene nedenfor.  Klikk på bildene for å sjå større bilder.

Nøttekråke, Havnevik, Nesjestranda, 01.11.2020. Det første bildet tatt på litt lengre hold.

Nøttekråke, Havnevik, Nesjestranda, 01.11.2020.

Nøttekråke, Havnevik, Nesjestranda, 01.11.2020.Legg til bildetekst


Nøttekråke, Havnevik, Nesjestranda, 01.11.2020.

Nøttekråke, Havnevik, Nesjestranda, 01.11.2020. Ganske langt og smalt nebb.

Nøttekråke, Havnevik, Nesjestranda, 01.11.2020.

Nøttekråke, Havnevik, Nesjestranda, 01.11.2020.


Nøttekråke, Havnevik, Nesjestranda, 01.11.2020. Viser den kvite spissen på stjertfjærene her.

Nøttekråke, Havnevik, Nesjestranda, 01.11.2020. Sjekker vingen før take-off.