søndag 9. april 2017

Hjortefotografering - Våren 2017

No er tida kommen for å sjå etter hjort langs vegane her på Nesjestranda. Vårmånadene frå mars og utover kan gi flotte opplevelser sjølv om ein ikkje beveger seg ut av bilen. Det er om å gjere og vere ute på rett plass til rett tid. Skal ein fotografere hjort er det ein fordel å vere ute før det har blitt for mørkt, men hjorten er slu og venter ofte til det har blitt skymt med å komme ned på bøane og markene langs vegen. Desse bildene er tatt på 2 kveldsturer (8/3, 18/3) mens det endå var snø på markene og i skogen. Dei siste bildene er tatt 2/4 på barmark. Var så heldig å komme på fotohold av hjortebukker med horn den kvelden. Hannhjorten mister horna vanlegvis i månedskiftet Mars/April.
Skal du køyre på tur med bil i hjorterike områder er det viktig å køyre forsiktig. Hjorten kan springe over vegen i full fart når du minst venter det.

Her er nokre bilder eg har tatt denne våren.

02.04.17.  Stranda, Nesjestranda.

Hjort, kolle, Stranda 02.04.17.

Hjort, fjorårskalv, Stranda 02.04.16.

Hjort,  kolle med fjorårskalv, Stranda, 02.04.17.


02.04.17.  Nør Gribbestad, Nesjestranda.

Hjort, kolle,  Nør Gribbestad, 02.04.17.

Hjort, bukk med horn, 6 takker ( 2 1/2 åring), Nør Gribbestad, 02.04.17.

Hjort, bukk med horn, 6 takker ( 2 1/2 åring), Nør Gribbestad, 02.04.17.

Hjort, bukk med horn, 6 takker ( 2 1/2 åring), Nør Gribbestad, 02.04.17.


02.04.17.  Ytter Gribbestad, Nesjestranda.

Hjorteflokk, Ytter Gribbestad, 02.04.17.

Hjorteflokk, Ytter Gribbestad, 02.04.17.

02.04.17.  Nør Årset, Nesjestranda.

Hjort, kolle, Nør Årset, 02.04.17.

Hjort, Nør Årset, 02.04.17.

Hjorteflokk, Nør Årset, 02.04.17.

02.04.17.  Ytter Horsgård.

Hjorteflokk, Ytter Horsgård, 02.04.17.


18.03.17. Reitan, Nesjestranda.

Hjort, Reitan 18.03.17.

Hjort, Reitan 18.03.17.

Hjort, Reitan 18.03.17.


18.03.17. Ytter Gribbestad, Nesjestranda.

Hjort, Ytter Gribbestad 18.03.17.

Hjort, Ytter Gribbestad 18.03.17.

Hjort, Ytter Gribbestad 18.03.17.

Hjort, Ytter Gribbestad 18.03.17.

Hjort, Ytter Gribbestad 18.03.17.

Hjort, Ytter Gribbestad 18.03.17.

Hjort, Ytter Gribbestad 18.03.17.

Hjort, Ytter Gribbestad 18.03.17.


08.03.17  Ytter Gribbestad, Nesjestranda.

Hjort, Ytter Gribbestad 08.03.17. Bark er god mat for hjorten når det er mykje snø på markene.

Hjort, Ytter Gribbestad 08.03.17.

Hjort, Ytter Gribbestad 08.03.17.

Hjort, Ytter Gribbestad 08.03.17.

Hjort, Ytter Gribbestad 08.03.17.

Hjort, Ytter Gribbestad 08.03.17.


Blogglistenhits