tirsdag 15. oktober 2019

Nord Helikopter på oppdrag på Nesje

Det var mykje helikopterlyd i lufta denne dagen. Lyden kom frå Nesje der eit helikopter frå Nord Helikopter holdt på med å frakte utstyr for bygging av ei Mobilmast. Transporten gjekk frå lagerplass ved ved sjøen på Sør-Nesje til Aberget. På Aberget holdt 2 mann på med montering av Mobilmasta. Grunnarbeidet var ferdig og masta skulle bygges ferdig denne dagen. 
Var ein tur nede på moloen og snakka med operatøren som gjorde bakkearbeidet der. Helikopteret kom også og landa på moloen. Det var pause i flyginga mens karane på Aberget monterte den første seksjonen av masta. Fleire seksjonar låg klar og skulle monteres av helikopteret som skulle løfte seksjonane på plass. Her var det snakk om presisjonsflyging. Seksjonane skulle senkes ned på bolter og så skrus fast av montørane på Aberget.
Fekk tillatelse til å ta bilder av helikopteret i aksjon og på bakken.
Helikopteret med registrering LN-OWC er eit Eurocopter AS350 B3 Ecureuil bygd i 2010. Eurocopter skifta i 2014 navn til Airbus Helicopters. 
Nord Helikopter har totalt 9 helikopter i drift. Hovedkontoret er på Vigra, men dei har også ein base i Bergen.

Nord Helikopter, LN-OWC, under oppdrag på Nesje, Nesjestranda 15.10.2019.


Nord Helikopter, LN-OWC, under oppdrag på Nesje, Nesjestranda 15.10.2019.

Nord Helikopter, LN-OWC, under oppdrag på Nesje, Nesjestranda 15.10.2019.

Nord Helikopter, LN-OWC, under oppdrag på Nesje, Nesjestranda 15.10.2019. Med hengende last på tur til Aberget.

Nord Helikopter, LN-OWC, under oppdrag på Nesje, Nesjestranda 15.10.2019. Leverer last på Aberget, 83 m.o.h.

Nord Helikopter, LN-OWC, under oppdrag på Nesje, Nesjestranda 15.10.2019.
Med hengende returlast frå Aberget.

Nord Helikopter, LN-OWC, under oppdrag på Nesje, Nesjestranda 15.10.2019.

Operatør på bakken tar i mot last, Nesje, Nesjestranda 15.10.2019.

Nord Helikopter, LN-OWC, under oppdrag på Nesje, Nesjestranda 15.10.2019. Helikopteret heng rett over lasteplassen på Nesje.
Operatør på bakken tar i mot last, Nesje, Nesjestranda 15.10.2019.

Nord Helikopter, LN-OWC, under oppdrag på Nesje, Nesjestranda 15.10.2019.

Helikopteret måtte flytte på topp-seksjonen til Mobil-masta for å kunne flytte den første seksjonen. Nesje, Nesjestranda 15.10.2019.

Nord Helikopter, LN-OWC, under oppdrag på Nesje, Nesjestranda 15.10.2019. Held på å flytte topp-seksjonen av Mobil-masta.

Nord Helikopter, LN-OWC, under oppdrag på Nesje, Nesjestranda 15.10.2019.

Nord Helikopter, LN-OWC, under oppdrag på Nesje, Nesjestranda 15.10.2019.
Held på å løfte opp bunnseksjonen til Mobilmasta.

Helikopteret drar avstad med den nederste seksjonen til Mobilmasta på Aberget. Nesje, Nesjestranda 15.10.2019.

Nord Helikopter, LN-OWC, under oppdrag på Nesje, Nesjestranda 15.10.2019. Helikopteret går inn for landing på moloen.  Det er pause i flyginga mens operatørane på Aberget monterer den første mast-seksjonen. 

Nord Helikopter, LN-OWC, under oppdrag på Nesje, Nesjestranda 15.10.2019. Helikopteret går inn for landing på moloen på Nesje. Aberget er åsryggen i bakgrunnen.

Nord Helikopter, LN-OWC, under oppdrag på Nesje, Nesjestranda 15.10.2019. Landing på moloen.

Nord Helikopter, LN-OWC, på Nesje, Nesjestranda 15.10.2019. Landing på moloen, pause i oppdraget. 

Nord Helikopter, LN-OWC, på Nesje, Nesjestranda 15.10.2019. Då har helikopteret stoppa opp og det vart muleg for fotografen og komme seg forbi.
Nord Helikopter, LN-OWC, på Nesje, Nesjestranda 15.10.2019. Nord Helikopter, LN-OWC, på Nesje, Nesjestranda 15.10.2019. 

Nord Helikopter, LN-OWC, på Nesje, Nesjestranda 15.10.2019. Det er klart til å starte opp igjen for å flytte neste mast-seksjon og montere den på toppen av den første. 

Nord Helikopter, LN-OWC, under oppdrag på Nesje, Nesjestranda 15.10.2019. 

17-Okt-2019 :

Her er eit par bilder av Mobilmasta etter at den var ferdig. Bildene er tatt 2 dager seinare den 17.10.2019.

Mobilmasta på Aberget etter at den var ferdig bygd, Nesje, Nesjestranda 17.10.2019.

Mobilmasta på Aberget etter at den var ferdig bygd, Nesje, Nesjestranda 17.10.2019.

Fiskebåten "Fiskar" på Åndalsnes

Den "gamle" fiskebåten "Fiskar" ligg for tida til kai på Åndalsnes. Dette er ein trebåt som vart bygd i 1956 på Vestnes ikkje så langt frå Åndalsnes.
Veit ikkje grunnen til at båten ligg på Åndalsnes, kanskje har den blitt kjøpt hit til distriktet ?
Siste eier i henhold til Skipsregisteret er Helgeland Trebåtlag, v / Arnt Remy Åvik,  Mosjøen. Båten vart strukturert i 2007, det vil seie tatt ut av kommersielt fiske. Den kan heller ikkje innføres i Merkeregisteret igjen. Båten er vel tatt vare på med tanke på bevaring og for å brukes som fritidsbåt.
Har samla inn historikk om båten frå forskjellige kilder, blant anna Historisk Merkeregister, Skipsregisteret, innlegg på Fb sida "Gamle og nye norske fiskebåter" og frå boka "Fiskebåter frå Haram 1920-2000" av Bjørn Owe Hjelle. Ingen av kildene har all informasjon samla. Håper derfor at den historikken som eg har samla her på innlegget er så komplett og riktig som mulig. Datoer i parantes er datoer oppgitt i Skipsregisteret og kan avvike litt frå andre kilder. MR= Merkeregisteret.

Historikk :

Bygd i 1956 ved Ødegård, Vestnes som "METRO" for Lars Uggedal m.fl, Grytastranda, Lengde 62,9 fot, 49 Motor: Brunvoll 140 hk.  Seinare oppgitt lengde 69.5 ft, 21.19m,  LAYI.

1957-1965 : "METRO", M-57-B, Eier : Lars Uggedal mfl, Grytastranda, (27.04.57).
1965-1985 : "METRO", M-57-H, Eier : Lars Uggedal mfl, Grytestranda.
1965 :            Grytastranda slått sammen med ny kommune Haram frå 01.01.65.
1966 :            Ny motor : Wichmann, 375 hk.
1985 :            Ny motor :  MWM(Deutz), 450 hk.
1985-1996 : "VEIDING", Haugesund, R-67-K, Eier : P/R Veiding v/Svein A. Ytreland, Kopervik.                            (04.11.85).
1995 :           "VEIDING", Eier : Partrederiet Lurøyværing ANS, v / Johann Gunnvall, Lurøy,                                    (07.04.95).
1995 :          "VEIDING", Registrert i Bergen, H-67-L, (28.12.95).
1995-1996 : "VEIDING", Bergen, H-67-L, Eier : Olav Pollen,  Alversund, (28.12.95).
1996-1998 : "FISKØY", H-67-L, Eier : Fiskholmen A/S v/Olav Pollen, Alversund, (12.08.96).
1998-2000 : "FISKØY", SF-6-F, Eier : Hans Snilstveit, Stavang, MR1999. (15.12.98).
2000-2005 : "FISKØY", SF-6-F, Eier : P/R Fiskøy ANS, Gravdal/Florø.(Edvin Einebærholm,                                   Ballstad),  MR2001. (30.12.99).
"FISKØY", N-405-VV, Ingen info om dette merket frå Vestvågøy Kommune (Gravdal/Ballstad ?),
2005-2007 : "FISKØY", T-402-S, Eier : Skartind A/S, Skjervøy, v/Svein Roger Karlsen, Arnøyhavn.                       (06.06.05).
2007-2008 : "FISKØY", Eier : Arnøyhamn Fiskarlag, 9192 Arnøyhamn, (05.01.07).
2007 :            Sletta i Merkeregisteret, (05.01.07).
2008-2010 : "FISKAR", Eier : Vesterålen Båtlag, 8400 Sortland, (06.12.10).
2016 - :        "FISKAR", Mosjøen, Eier : Helgeland Trebåtlag, c/o Arnt Remy Åvik, Mosjøen,                                   (11.03.16).

Har ikkje funne konkret informasjon om båten med merke N-405-VV, men regner med at den fikk det merket mens den var eid av Edvin Einebærholm på Ballstad i Vestvågøy. N-405-VV er fiskerimerket som er å sjå på båten, men overmalt. Dette merket er ikkje registrert hos Skipsregisteret.

M/Kr "FISKAR", Åndalsnes 15.10.2019.


M/Kr "FISKAR", Åndalsnes 15.10.2019.

M/Kr "FISKAR", Åndalsnes 15.10.2019.

M/Kr "FISKAR", Åndalsnes 15.10.2019.

torsdag 10. oktober 2019

Tur til Hestholmen og Kattora

Fekk endeleg tatt meg ein tur til Hestholmen. Turen gjekk med båt frå Havnevika på Nesjestranda. Tanken var å kombinere ein fisketur med tur i land på Hestholmen. Hestholmen er ein større holme som ligg omtrent halvvegs mellom Veøya og fastlandet på Rødven-sida av Langfjorden. Vi gjekk mot Hestholmen, men før vi stoppa der ville vi prøve å fiske ved skjæret Kattora som ligg ca1 km sørvest for Hestholmen.  Eg har fiska før ved Kattora og Hestholmen, men har aldri vore på land på Hestholmen før.
Kattora er eit lite, lavt skjær og det er sjømerke der for å gjere skipstrafikken oppmerksom på det. Kattora og det endå mindre skjæret Kattorungen kan nok vere vanskeleg å sjå i dårleg vær. Vi stoppa opp for å fiske. Men det var fallande sjø og sterk straum ut fjorden ved Kattora, så det vart heller dårleg med fiskinga. Vi dreiv fort forbi grunna og ut på djupare vatn.

Etter ei økt med fisking ved Kattora, køyrde vi tilbake til Hestholmen.  Vi køyrde ein runde rundt Hestholmen for å finne best plass å gå i land. Hestholmen er til dels ugjestmild sidan det ikkje er noko strand kor det er naturleg å legge til med båt. Men det går godt å klyve på land på berga også. Vi kom oss i land på lesida i sørvest. Det er kun vestenden som er åpen, ellers er det skog over heile holmen. Vegetasjonen er alt frå lauvtre til furutre og mykje lyng, einer og klunger (steinnype). Det er tett skog og vanskeleg terreng å gå i. Tenkte oss ein tur opp på toppen av holmen. Ville også prøve å finne spor etter den grunnboringa som skal ha blitt gjort her. Det vart ein litt strabasiøs tur i ulendt terreng, særleg for Silje. Vi fann platået der det hadde vore grunnboring. Det låg omtrent midt på holmen. Sjå bildene som viser restane etter grunnboringa. Var også ein tur oppe på det høgaste berget, 27 m.o.h. Her var det tett skog og dårleg utsikt.
Hestholmen er ca 236 m lang og ca 85 m brei, totalt areal ca 15220 m² (15.22 mål). Holmen ligg ca 1.6 km frå Veøya, (1.86 km frå Øyaneset) og 1.72 km frå Nosa på fastlandet på sørsida av fjorden 
(ved Lyberget). Holmen ligg altså nærmest like langt frå Veøya som den er frå land på Rødven-sida.

Hestholmen har gnr 181/1 og er utmark under garden Ottestadvika (gnr 181/1 Viken) på Rødven. Hestholmen ligg altså i Rauma Kommune (eller i gamle Veøy Kommune fram til 1964).
Midt oppe på Hestholmen viser eiendomskartet ei lita rund tomt på 282 m² som er utskilt med eget bruksnummer, 181/5. Det er her det vart gjort grunnboring i forbindelse med planlegging av Langfjordtunnelen. Regner med at boreutstyret vart frakta på plass med helikopter sidan plassen er så utilgjengeleg. Det står fortsatt mange jernbolter i berget. Disse har sikkert vore brukt til sikring av boreriggen. Som alle veit vart det ikkje noko av Langfjordtunnelen, både på grunn av dårleg grunnforhold og høg kostnad.

Etter inspeksjonen oppe på Hestholmen, tok vi oss ei lang matpause. Fiska litt ved Hestholmen før vi tok turen heimover.

Klikk på bildene for å sjå større bilder.

Hestholmen i Langfjorden, Rauma Kommune, 10.10.2019.

Båttur sørvestover frå Hestholmen til Kattora, 10.10.2019.

Hestholmen. Stor Skåla og Skålaksla til venstre, litt av Holmsholmen til høgre.

Dette skjæret heiter Kattora og ligg ca 1 km sørvest for Hestholmen. 10.10.2019.

Her er Kattorungen med sjømerke. Hangholmen i bakgrunnen. 10.10.2019.

På dette bildet har vi både Kattora, Kattorungen og sjømerket. Veøya i bakgrunnen. 10.10.2019.

Hestholmen, utsikt frå Kattora. Fjella i bakgrunnen er Stor Skåla, 1128 m.o.h., Skålaksla, 1076 m.o.h,  og Snøfjellet, 853 m.o.h. Flotte haustfarger på Hestholmen. 10.10.2019.

Kattora er ein populær kvileplass for gråmåsene, 10.10.2019. Det er ikkje snø på skjæret, kvitfarga er måseskit (guano).

Kattora og Kattorungen. Vi ser "Veøystua" på Veøya bak sjømerket. 10.10.2019.

Kattorungen og Kattora sett frå nordvest. Lybergsvika i bakgrunnen. Fjellet som går opp mot høgre heiter Randsetfjellet.  Vi ser også ein forflåte som ligg ved lakseoppdrettet utanfor Lybergsvika.

Martin og Silje prøver fiskelykken ved Kattora, 10.10.2019.

Vi køyrer tilbake til Hestholmen. 

Hestholmen. På sørsida er det svært bratt og umuleg å komme i land. 10.10.2019.

Den vestre delen av Hestholmen. Hestholmen er ca 236 m lang og ca 85 m brei. Total høgde er 27 m.o.h.  10.10.2019.
Rett øst for Hestholmen er det nokre lave skjær. 10.10.2019.

Hestholmen. På det nordøstre hjørnet er det laga til ein rampe som sikkert har blitt brukt i forbindelse med at litt større båter har lagt til her. 10.10.2019.

Hestholmen. På det nordøstre hjørnet er det laga til ein rampe som sikkert har blitt brukt i forbindelse med at litt større båter har lagt til her. 10.10.2019.

Vi har gått i land på Hestholmen. Vi ser Sekken og Hangholmen i bakgrunnen.

På Hestholmen var det mykje "klungerkjerr med knupe". Dette er vel steinnype.

På tur opp mot toppen av Hestholmen. Måtte nesten klyve for å komme opp på denne haugen.

Hestholmen. Her er vi komme opp på platået der det vart grunnbora i forbindelse med Langfjordtunnelen.  Det står eit kvitt plastrør ut av borehullet. 10.10.2019.

Martin og Silje på plassen der det har vore bora for å sjekke grunnforhold før planlegging av Langfjordtunnelen. Denne tunnelen vart skrinlagt på grunn av problematiske grunnforhold og høg kostnad. 10.10.2019.

Hestholmen. Fin utsikt oppe på dette berget. Dette var nesten på det høgaste punktet. Vi ser Sekken i bakgrunnen. 10.10.2019.

Hestholmen. Borehull forlatt etter grunnboring.

Hestholmen. Borehull forlatt etter grunnboring. Det stikk eit kvitt plastrør ut av borehullet. 10.10.2019.

Hestholmen. Det var tett skog med mykje einer på toppen av holmen.

Hestholmen. Vi går ned ein bratt berghammer. 10.10.2019.

Hestholmen. Matpause etter turen opp til toppen av holmen. Veøya i bakgrunnen til venstre. Horja i bakgrunnen til høgre. 10.10.2019.

Hestholmen. Vi slapper av. Til høgre ser vi innover mot Rødvenfjorden og Holmemstranda. 10.10.2019.

Hestholmen. Vi slapper av. Til høgre ser vi innover mot Rødvenfjorden og Rødven. 10.10.2019.

Hestholmen. På nordsida av holmen med utsikt mot Skåla og Stor Skåla. 10.10.2019.

Vi køyrer heimover til Nesjestranda etter eit kjekt besøk på Hestholmen. 10.10.2019.