lørdag 22. august 2020

Dugnad hos Havnevik Småbåtforening, dag 2 - 22-Aug-2020

Det har vore dugnad i Havnevik Småbåtforening for oppgradering av båthavna. Gamle utriggere / bommer på den innerste brygga vart skifta ut og det vart montert utriggere for 2 ekstra båtplasser på den ytterste brygga. Totalt 41 utriggere / bommer vart montert. Utrigger kalles den delen som skal brukes til ombordstigning av båten, bommer kalles dei smalare utriggerne som skiller to båtplasser. 
Arbeidet med utskifting av utriggere og bommer starta på fredag 21.08.2020 kl 10. Arbeidet var ferdig i 15-tida på lørdag 22.08.2020.  Det var stor dugnadsvilje og innsats blant foreningas medlemmer. 
Eg var med på dugnaden på lørdag, og tok meg tid til å ta nokre bilder på tampen av dugnaden.
Bildene er frå montering av nye utriggere / bommer på den ytterste brygga. 
Utriggere / bommer kom i deler og vart først montert på land. Dette vart gjort før arbeidet med utskifting starta. Så vart dei "sjøsatt" med kranbil og slepa på plass i havna med småbåt. På brygga var folk i arbeid med demontering av gammel utrigger eller bom og så montering av ny. Gamle utriggere og bommer vart slept på land og nye frakta ut. Dette gjekk svært bra og effektiviteten auka etter kvart som mannskapet fekk erfaring med jobben. Dei gamle utriggerne og bommene har alle fått nye eiere. 

Her er ein billedserie frå slutten av dugnaden. Klikk på bildene for å sjå større bilde.

Ein kranbil løfta utriggerne ned på sjøen. Dei var utstyrt med ekstra flyteelement. Det vart full flo mot slutten av dugnaden og det gjorde arbeidet litt enklere.  Møbelfabrikken Nesje AS hadde velvillig stilt plass til disposisjon for dugnadsarbeidet.

Dugnadsgjengen på landsida venter på båt før krana kan slippe tak i neste utrigger.

Ein del av dugnadsgjengen på den ytterste brygga venter på neste utrigger / bom.

Ein småbåt slepa utriggere og bommer frå land og over til bryggene i båthavna.

Karane i småbåten har levert ein ny bom og er klar til å hente den gamle som skiftes ut.

Her venter dei på at den gamle bommen skal bli klar til slep.

Ein bom har komme over til brygga. Det må moteres beslag før den kan settes på plass og skrus fast.

Klart til å løfte på plass ein bom.

På den ytterste brygga vart nye utriggere og bommer festa med spesialbeslag til treplanken som går langs kanten.

Her kjem karane med den nest siste utriggeren. Den har rød farge i enden som betyr at her er det montert sikkerhetsutstyr (stige). Alle andre utriggere og bommer er blåfarga i enden.

Småbåten gjekk i skytteltrafikk heile dagen. 

Den nest siste utriggeren bogseres på plass.

Så var arbeidet ferdig og det var ikkje bruk for flyteelementa lenger.

Båtmannskapet avslutta med å frakte flyteelementa i land.

Her monteres den siste bommen i båthavna for denne gongen. Havnevik Småbåthavn, Nesjestranda, 22.08.2020.

Dei siste boltane skrus på plass. Så er arbeidet ferdig kl 14:55.

Plassplan over Havnevik Småbåthavn etter oppgraderinga.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar