søndag 27. september 2020

Tur til Kramkista, 27.09.2020

Dette er eit innlegg frå 2020 som eg ikkje har publisert før.  Innlegget er laga etter ein tur eg gjekk til Kramkista oppe i Stor Skåla. Turen starta frå Ytter Horsgård ved å gå skogsvegen som starter vest for Ytter-Horsgårdelvene. Følg skogsvegen til endes og gå rett opp i Horsgårddalen. Kramkista er ein stor stein som ligg øverst på Ytter-Horsgårdheia på sørsida av Stor Skåla i Molde Kommune. Steinen er sannsynlegvis ei blokk som har rast ut frå fjellet lenger opp. Men det kan også vere ei flyttblokk. Uansett har steinen fått namnet Kramkista eller Kramkistå (dialekt). Namnet kjem frå at steinen ligner på den kista som kramkarane bar med seg når dei dro land og strand rundt for å framby sine handelsvarer i "gamle" dager.  

Eg kjenner til steinen frå mange turer til dette området for å jage heim sauene som gjekk i fjellet. Sauene på gardane Reitan og Ytter Horsgård gjekk gjerne samla i fjellet og på turane om hausten for å jage sauene til gards var det folk frå begge gardane som gjekk i følge. Som guttunge var eg med min bestefar Knut Reitan og det var enten Martin Horsgård eller Lorents Horsgård som var med.

Eg har også tatt bilde av Kramkista ein gong tidlegare, den 10.08.2000. Landskapet har endra seg ein del på dei siste 20 åra. Bjørkeskogen har vokse opp og har delvis skjult Kramkista. 
For moro skyld tok eg nokre mål på Kramkista. Den er 12 m lang og gjennomsnittleg 5 m brei, 60 m² flate. Høgdene varierte frå 3 - 4.7 m i øst og 5 - 6 m i vest, gjennomsnittleg 5 m. Dermed er det ein stor stein på ca 300 m³.
Kramkista er synleg på flyfoto som vist nederst i dette innlegget. Informasjon om Kramkista finnes også i boka "Stadnamn i Molde Kommune" av Kåre Magne Holsbøvåg.

Kan vel ikkje seie at dette er eit "populært" turmål, men det er uansett ein fin tur med flott utsikt. Tur til Stor Skåla kan ein gå frå Ytter Horsgård om Horsgårddalen og då kan ein velge å gå via Kramkista på opp- eller nedtur.  God Tur !


Klempen ruver over skogen på turen opp lia til Horsgårddalen, 27.09.2020.

På tur opp til Horsgårddalen. Utsikt mot Klempen, Øvre Klempen og Blåbergknausen (til venstre). 27.09.2020.

Utsikt opp mot Blåbergknausen. Kan ikkje sjå toppen av Stor Skåla herifrå. Eg gjekk opp den bratte lia omtrent midt på bildet. Det var tett bjørkeskog og til dels vanskeleg å komme opp. 27.09.2020.

Tjernet oppe i Horsgårddalen ca 444 m.o.h. Her oppe låg Ytter Horsgårdsetra. Den vart nedlagt ca 1840-1850, så det er ingen rester igjen i dag. Tjernet ligg i den vestlege greina av Ytter-Horsgårdelva som starter litt lenger oppe i Reset mellom Litle Skåla og Stor Skåla. 27.09.2020.

Utsikt mot Reset mellom Litle Skåla og Stor Skåla. 27.09.2020.

Her er Kramkista. Det har vokst opp ein del bjørkeskog rundt steinen. 27.09.2020.

Kramkista sett frå nersida (sørsida). Dette er ein stor stein eller fjellblokk. 27.09.2020.

Kramkista sett frå øversida. Toppen av Kramkista ligg på 652.1 m.o.h. Utsikt mot Langfjorden og Mittet. 27.09.2020. 

Kramkista sett frå øversida. Ved steinane midt på bildet er det muleg  å klyve opp på steinen. 27.09.2020. 

Dette er eit bilde av Kramkista som eg tok 10.08.2000. Litt mindre skog den gongen.

Frå toppen av Kramkista. Utsikt vestover mot Langfjorden og Mannfjellet. 27.09.2020.

Slapper av på toppen av Kramkista, 27.09.2020.

Frå toppen av Kramkista, 27.09.2020.

Frå toppen av Kramkista, 27.09.2020.

Frå toppen av Kramkista, 27.09.2020. Utsikt mot Langfjorden og Mittet. Ser også kraftspennet over Langfjorden.

Rypelyng på Ytter-Horsgårdheia, 27.09.2020.

Flyfoto som viser Kramkista. Frå Norgeskart.

Flyfoto som viser Kramkista. Frå Norgeskart.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar