søndag 31. august 2014

Horsgård - August 2014

Køyrde ein tur til Horsgård på Nesjestranda. Tok gamlevegen frå Litlegjerdet, forbi Stranda og ned til Horsgård Sag og Tønnefabrikk som ligg svært idyllisk til heilt nede ved Langfjorden. Gamlevegen har nylig fått eget navn "Horsgårdvegen". Her er eit av dei eldste private kraftverka i Molde Kommune i fortsatt drift. All drift på saga er over og det er ingen produksjon av fiskekasser, tønner eller sviller lenger. Her har det alltid vore egen kai for utskiping av trevarer. Denne kaia er no møysommeleg oppbygd etter å ha fått hard medfart under orkanen "Dagmar".  Har mange gode minner frå barndommen på den gamle kaia. Her var det alltid lys på kaia og dette lyset tiltrakk seg reker som igjen tiltrakk seg sei. Var mange gonger på kaia og fiska sei med bambusstang med 2 - 3 gummimakker på snøret.
Tønnefabrikken er nymalt og fin. Her er det planer om å ivareta fabrikken som eit museum.
Martin Horsgård (1895 - 1992 ) bygde dagens sag og tønnefabrikk i 1916. I 1918 kom det strøm til sag og fabrikk frå eige kraftverk. I 1945 vart det skifta til vekselstrømsdynamo som ga strøm også opp til gardane i Ytre Horsgård og Stranda. På det meste hadde Martin 12 mann i arbeid og i storsildåra på 1950 og 1960-talet leverte han 15000 tønner årleg.
Mor til Martin Horsgård kom frå Reitan slik at det er nært slektskap mellom desse gardane.
 
Ellers ligg det lille småbruket Plassen (Nerbø gnr 129/3) like øst for Tønnefabrikken. Her er det velstelt og pent. Dagens eier bruker Plassen som sommarsted.
 
Måtte berre ta fram kameraet denne fine dagen med sol og blikkstille på fjorden. Her er bildene :

Horsgård-kaia er bygd opp igjen etter orkanskade. Fortsatt med eget lys. 31.08.14.


Horsgård-kaia med utsikt mot Mittet på andre sida av Langfjorden. 31.08.14.

Naust og Tønnefabrikk, Horsgård 31.08.14.

Den gamle tønnefabrikken til Horsgård Sag og Tønnefabrikk. 31.08.14.

Naust ved Skineset, Horsgård 31.08.14.

Utsikt frå Skineset mot Horsgård-kaia og vidare ut Langfjorden. 31.08.14.

Horsgård Sag og Tønnefabrikk sett frå øst. 31.08.14.

Våningshuset på Plassen (Nerbø), Horsgård. 31.08.14.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar