torsdag 23. juni 2016

Helleren i Jøssingfjorden, 23.06.16

Vi fortsatte turen nordover frå Flekkefjord. Dagens reisemål var Kongeparken Camping i Ålgård.
Vi køyrde FV 44 frå Flekkefjord. Denne vegen går langs kysten og er ein del av Nordsjøvegen. Nordsjøvegen er kystvegen frå Kristiansand til Haugesund. Meir info om Nordsjøvegen finnes på denne linken : http://www.nordsjovegen.no/ .
Vi passerte Åna-Sira før vi kom til Jøssingfjorden. Jøssingfjorden er kjent av fleire grunner. Den 16-Februar-1940 var det i Jøssingfjorden kamp mellom det tyske hjelpefartøyet "Altmark" og den britiske destroyeren "Cossack". "Altmark" førte 300 britiske krigsfanger og skipet ble bordet i Jøssingfjorden etter at det hadde søkt ly for britiske krigskip. Krigsfangene vart satt fri. Dette var før Norge var angrepet av Tyskland og hendelsen regnes som den utløsende årsk til den tyske okkupasjonen av Norge den 9-April-1940.
Jøssingfjorden er også utskipningsplass for ilmenitt frå selskapet Titania A/S. Produksjonen av ilmenitt skjer i eit dagbrudd lenger inn i landet. Dette er verdens største ilmenittforekomst med reserver på 400 millioner tonn. Titania A/S står for 10% av verdens ilmenittproduksjon. I Jøssingfjorden er det også kraftverk.
Og ikkje minst så er Jøssingfjorden kjent for Helleren. Dette er ein overhengande heller der det har vore fast bosetning sidan 1600-tallet. No står det fortsatt 2 hus som er frå 1800-tallet. Oppsitterne her var husmenn under garden Haneberg. Bygningane er utan taktekke fordi helleren beskytter bygningene for nedbør. Selve helleren er ca 60 m lang med eit overheng på 10 m, Helleren vart fråflytta på 1920-tallet.
Bygningene var eid av Titania A/S og gitt til Dalane Folkemuseum i 2002.  Det er P-plass, gangbru over elva og sti ned til husa under Helleren. Ved starten på stien er det ein kiosk og eit lite utsalg av lokale husflidprodukter.
Her er bilder frå vårt besøk på Helleren ("Hedlaren" på dialekt).  NB : Klikk på bildene for å få dei større.Helleren, 23.06.16.

Silje på trappa til eit av husa under Helleren, 23.06.16.

Ved Helleren 23.06.16.

Ved Helleren.  Det renn ei elv like nedanfor husa og vi ser på dette bildet også nærheten til Jøssingfjorden.

Martin og Silje bak det eine huset under Helleren. 23.06.16.

Det ser ut til at folket har glemt igjen klesvasken. Her hang koppehandduk og langmakko til tørk.

Ida på trappa til det røde huset. Det var lav inngangsdør så folket som budde her var nok mindre enn Ida.

Martin skriv seg inn i besøksboka i det kvite huset. 23.06.16.

Helleren sett frå vest.  23.06.16.

Helleren, det røde huset.  23.06.16.


Helleren,  det kvite huset.  23.06.16.

Helleren sett frå plassen på sørsiden av elva. 23.06.16.

Helleren sett frå plassen på sørsiden av elva. 23.06.16.
Tar også med eit par bilder tatt før vi kom fram til Helleren.  Det eine viser den innerste delen av Jøssingfjorden sett frå FV 44 der vegen svinger seg ned til fjorden. Nede ved fjorden stod eit minnesmerke over kampen mot "Altmark". Meir om den interessante "Altmark"-saken kan leses på denne linken : https://no.wikipedia.org/wiki/Altmark-saken .


Utsikt ned til Jøssingfjorden, Helleren ligg innerst i fjorden på venstre side. Vi ser også fortsettelsen på FV 44 som kjem ut av tunnel oppe i fjellsida midt i bildet.  23.06.16.

Minneplate for kampen mellom den britiske destroyer "Cossack" og det tyske hjelpeskipet "Altmark" den 16-Feb-1940.


Til slutt er det 3 bilder som viser litt av den interessante vegen opp frå Jøssingfjorden. Gamlevegen er no i bruk som sykkelveg.


Her ser vi FV 44 som kjem ut frå tunnel i fjellsida ovanfor Helleren. 23.06.16.  Bildet er tatt frå P-plassen ved Helleren.

Her er eit bilde tatt litt lenger opp i dalen som viser traseen til den gamle vegen. Gamlevegen var delvis i tunnel med mange åpninger ut i fri luft.  I dag er denne vegen gjort om til ein flott sykkelveg.  23.06.16

Her ser vi kor gamlevegen går ut og følger fjellsida mot venstre, mens dagens veg går i tunnel rett fram. Vi ser også litt av kraftstasjonsanlegget og rørgate ned frå fjellet. Jøssingfjorden ses så vidt midt i bildet.  23.06.16.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar