torsdag 6. november 2014

Haust-tur på Nesjestranda

Torsdag 06.11.14 vart ein svært fin dag med sol frå blå himmel og fin temperatur. Har ikkje vore flink med turgåing dei siste månadene, men ville no ta ein tur og sjå på ein av dei nyoppmerka stiane i marka. Gjekk opp om Paradiset og tok stien forbi Knut-hytta ("Kvila") og vidare oppover. Her hadde det komme opp ein del ny oppmerking. Stien var merka i knallgrønn farge. Fortsatte oppover til ny postkasse på stiens høgaste punkt ved Fuglleiken (341.5 moh). Dette er ein rygg som går på sørsida av Heian og ender opp ned mot Horgamyra og Jørgenskvetten.  Merkinga er satt opp i regi av Skåla Helselag.
Eg gjekk vidare forbi Horgamyra og til Bergssetra. Returen gjekk på skogsvegen tilbake til Nør-Berg og vidare ned Bergsvikvegen og heim til Havnevik.  Total turlengde vart 9 km. Dette er ein tur som eg har gått ganske mange gonger i løpet av mange år, men artig at den har blitt bedre merka og dermed også meir brukt.    Her er nokre bilder tatt på turen.

Pleier å stikke bort for å sjå på den vakre reinlaven som veks på ein spesiell plass i Hamnaviknøsa, langs turstien forbi Knut-hytta. Det finnes fleire typer reinlav, dette er mest sannsynleg typen som heiter Kvitkrull.  Her er den spesiellt flott og frodig. 06.11.14.

Reinlav / Kvitkrull, Nesjestranda 06.11.14.

Utsikt over Hamnavikdalen mot deler av Nesjestranda. 06.11.14.

Stien har blitt merka med grønn farge. Her på ein gammel tørrgadd med bytmerke. 06.11.14.

Stidele, rød merking mot Floviksetra, grønn merking mot Jørgenskvetten. 06.11.14.

"Selfie" ved postkassa på stiens høgaste punkt, 341.5 moh. Denne plassen heiter på kartet "Fuglleiken" og det er stor sannsynleghet for at orrhanen spiller oppe på denne åsryggen.

Det var kjøleg i lufta sjølv om sola skein. Det var snø og rim i baksidene der sola ikkje hadde varma nok.

Kald idyll på myra. 06.11.14.

Med utsikt mot LitleSkåla. 06.11.14.

Nye skilt der stien møter stien opp til Floviksetra frå Berg like vest for Horgamyra.
 
Horgamyra sett frå sørvest. 06.11.14.


Liten dam i Horgagrova der bekken renn roleg nede på Horgamyra  Jørgenskvetten som er henvist til i stimerkinga var ein dam i Horgagrova heilt vest på Horgamyra som Jørgen Mork laga til i si tid. Den var brukt som fiskedam. Men dammen brast ein gong det var stor vassføring i Horgagrava, så det vart vel ikkje meir av den fiskedammen. Jørgen Mork hadde hytte litt lenger ned langs skogsvegen som går opp til Bergssetra, så han hadde ikkje så lang veg å gå opp til dammen. Kartet i boka "Stadnamn i Molde Kommune" viser feil plassering på Jørgenskvetten der den har fått plassering nesten heilt oppe i Horgaskaret. Ein kan fortsatt sjå restane etter dammen ved Horgagrova heilt sørvest på Horgamyra.

Horgamyra sett frå øst. Stien kjem ned i skaret til venstre i bildet.

Utsikt ned mot Bergsviksetra. Bildet er tatt på stien mot Bergssetra. 06.11.14.

Gammel seterstøl på Bergssetra. På Bergssetra var det seterdrift heilt fram til 1947.

Utsikt frå Litlehorga vest for Bergssetra. Vi ser mot Vikvatnet og Veøya ute på fjorden. 06.11.14.

Eit flott lerketre skiller seg ut frå resten av barskogen. Utsikt mot Vikvatnet og fjellet Tarløysa.

Flott fargekontrast.

Kaffepause ved hytta "Bua" rett opp for Vikvatnet. 06.11.14.

Hytta "Bua" ligg i skogen rett opp for Vikvatnet like ved skogsvegen til Bergssetra. Dette var hytta til Jørgen og Ane Mork. Dagens eier er Gjermund Bergsvik. 06.11.14.

Kartutsnitt som viser denne turen. Totalt utmålt lengde i kart var 9.0 km.
http://kart.gulesider.no/m/hJm4f

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar