søndag 29. mars 2015

Tur til Hoåneset

Tok ein søndagstur ned til Hoåneset. Det var første gongen eg har vore der. Dette er ein plass som høyrer til under Indre Horsgård. Hoåneset ligg litt vest for elva Hoåna som er grense mellom Molde og Nesset kommuner. Dette var opprinneleg ein liten plass, men i dag er det eit lite hyttetun. Det såg ikkje ut til å vere mykje brukt. Dagens eier bur vissntok på andre siden av Langfjorden. Plassen ligg svært vanskeleg til og det er ikkje så enkelt å komme seg ned den bratte lia frå vegen. Der er ingen tydeleg sti, så mesteparten av trafikken dit har nok gått med båt. Før vegen kom i 1989 var båt det einaste mulege framkomstmiddelet. Hoåneset er eit lite nes som stikk litt ut i Langfjorden og dei som har reist forbi sjøvegen har kanskje sett eit glimt av hytta der.  Uansett eit morsomt besøk på ein plass som eg trur er lite kjent for dei fleste folk på Nesjestranda i dag. Her er nokre bilder :

Utsikt ned mot hytta på Hoåneset 29.03.15. Bildet er tatt oppe på ein høg berghammer som ligg rett ovenfor hytta. Her måtte det litt klyving til for å komme ned. 
Hytta på Hoåneset, 29.03.15.
Hytta på Hoåneset, Måtte vere med på eit bilde sjølv også.
Hoåneset med utsikt vestover Langfjorden, 29.03.15.
Hoåneset sett frå vest. 29.03.15.
Hyttetunet er ikkje så godt å få øye på oppe i skogen. Dette bildet er tatt nede frå skogkanten på Hoåneset. 29.03.15.
Hoåneset, utsikt østover Langfjorden.  29.03.15.
Båtstøa låg rett øst for Hoåneset og dei hadde nok god ly for vestavinden bak den digre steinen.
Hytta på Hoåneset sett frå båtstøa.
Det var også ei lita sikringsbu på Hoåneset.
Hytta på Hoåneset sett frå øst.  29.03.15.
Hoåneset sett frå øst. Utsikt vestover Langfjorden. Vi ser blant anna ferga mellom Sølsnes og Åfarnes og Hestholmen. 29.03.15.
Dette er elva Hoåna like før ho renn ut i Langfjorden. Det var lita vassføring no. 29.03.15.
Her renn elva Hoåna ut i Langfjorden. Dette er grensa mellom Molde Kommune og Nesset Kommune.  29.03.15.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar