torsdag 13. januar 2022

Stor vassføring i elvene på Nordstranden, Nesjestranda, 13.01.2022

Ekstremværet "Gyda" kom med mykje regn og påfølgende snøsmelting. Dette gjorde at elvene voks kraftig det siste døgnet. Køyrde ein tur innover til Horsgård for å sjå kordan elvene såg ut. Her er nokre bilder frå 3 av elvene : Ytter Horsgård elvene, Seglå og Årsetelva.  Den eine av 2 Ytter Horsgårdelver hadde stor vassføring der litt av vatnet rant over fylkesvegen. Ellers kan eg ikkje komme på å ha sett elvene større enn i dag. Seglå var såpass stor at den hadde delt seg i to ved fylkesvegen. Hovedløpet var ikkje stort nok til å svelge unnna alt vatnet, så ein del av vatnet delte seg og gjekk gjennom ein vannpost like ved. Den som er interessert kan sjå på bildene nedenfor.

YTTER HORSGÅRD ELVENE :

Dette er 2 elver der, den østligaste kjem frå Skålbotnen og den vestligaste kjem frå Horsgårddalen. Dei deler seg og det er minst 4 løp gjennom Langfjordvegen (fylkesveg 6020).

Ytter Horsgårdelva (øst), det går 2 rør gjennom vegen, men det er for lite, så ein del av vatnet renn over Langfjordvegen, 13.02.2022.

Ytter Horsgårdelva (øst), det går 2 rør gjennom vegen, men det er for lite, så ein del av vatnet renn over Langfjordvegen, 13.02.2022.

Ytter Horsgårdelva (øst), på nersida av Langfjordvegen, 13.02.2022.

Ytter Horsgårdelva (øst), det går 2 rør gjennom vegen, men det er for lite, så ein del av vatnet renn over Langfjordvegen, 13.02.2022.

Ytter Horsgårdelva (vest) ved Langfjordvegen. Denne elva kjem frå Horsgårddalen og vi ser litt av demninga til vannintaket for kraftverket som ligg nede ved sjøen. 13.01.2022.

Ytter Horsgårdelva (vest) ved Langfjordvegen. 13.01.2022.

Ytter Horsgårdelva (vest) renn under Langfjordvegen. 13.01.2022.

Ytter Horsgårdelva (vest), på nersida av Langfjordvegen. Vi ser 2 elveløp som renn sammen .

Ytter Horsgårdelva (vest), hovedløpet går i rør gjennom Langfjordvegen. (Fv 6020), 13.01.2022.

Ytter Horsgårdelva (øst) ved brua på gamlevegen (Horsgårdvegen)  nede ved sjøen, 13.02.2022.

Ytter Horsgårdelva (øst) ved brua på gamlevegen nede ved sjøen, 13.02.2022.

Ytter Horsgårdelva (øst) ved brua på gamlevegen nede ved sjøen, 13.02.2022.

Ytter Horsgårdelva (vest) ved brua på gamlevegen nede ved sjøen.

Foss i Ytter Horsgårdelva (vest) rett ovanfor gamlevegen ved sjøen, 13.01.2022.


SEGLÅ :

Seglå har delt seg og ein del av vatnet renn gjennom ein vannpost. Nør Gribbestad, 13.01.2022.

Seglå har delt seg og ein del av vatnet renn gjennom ein vannpost. Her var det ikkje plass til alt vatnet i røret gjennom Langfjordvegen.

Seglå har delt seg og ein del av vatnet renn gjennom ein vannpost.

Seglå, Nør Gribbestad, 13.01.2022.


ÅRSETELVA :

Årsetelva, Ytter Årset, 13.01.2022.

Årsetelva, Ytter Årset, 13.01.2022.

Årsetelva, Ytter Årset, 13.01.2022.

Årsetelva, Ytter Årset, 13.01.2022.

Årsetelva, Ytter Årset, 13.01.2022.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar